Finnair tarjoaa työntekijöilleen osakesäästöohjelmaa vaihtoehtoisena palkanmaksuna

Finnair_planesFinnair tarjoaa Alexander Corporate Financen kanssa kehittämäänsä osakesäästöohjelmaa Finnairin henkilöstölle. Ohjelman tarkoituksena on kannustaa työntekijöitä ryhtymään yhtiön osakkeenomistajiksi, ja siten vahvistaa Finnairin työntekijöiden sitoutumista yhtiön omistaja-arvon kehitykseen ja palkita heitä pitkällä tähtäimellä.

Finnairin hallitus julkisti  helmikuussa 2013 suunnittelevansa henkilöstön osakesäästöohjelmaa ja hyväksyneensä johdon kannustinohjelma yhtiökokouksen päätyttyä.

Ohjelmassa työntekijälle tarjotaan mahdollisuutta säästää osuus palkastaan ja sijoittaa se Finnairin osakkeisiin. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. Ohjelma alkaa 1.7.2013, ja ensimmäinen säästökausi kestää 12 kuukautta. Hallitus päättää seuraavista säästökausista.

harrisailas_ilmarinen”Uskomme osakesäästöohjelman herättävän kiinnostusta kaikissa henkilöstöryhmissä”, sanoo Finnairin hallituksen puheenjohtaja Harri Sailas. ”Osakesäästöohjelma on osa Finnairin henkilöstön palkitsemista ja se tarjoaa mahdollisuuden tulla Finnairin osakkeenomistajaksi edullisilla ehdoilla ja lisäksi vaivattomasti.” 

  Noin kahden vuoden mittaisen omistusjakson jälkeen Finnair antaa ohjelmaan osallistuneelle työntekijälle yhden osakkeen kutakin kahta ostettua säästöosaketta kohden. Nämä lisäosakkeet ovat saajalleen verotettavaa tuloa.

Lisätäkseen ohjelman houkuttelevuutta Finnair antaa 20 bonusosaketta lokakuussa 2013 jokaiselle työntekijälle, joka osallistuu ohjelmaan vähintään sen ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Ohjelmaa tarjotaan noin 6 000 Finnairin työntekijälle Suomessa. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 8 prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan kuukauden bruttopalkasta, kuitenkin enintään 8 000 euroa vuodessa per osallistuja.

Säästökauden 2013—2014 kaikkien säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 7,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 2 780 000 osaketta laskettuna osakkeen päätöskurssilla 26.3.2013, 2,70 euroa per osake.

Osakkeita ostetaan kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain Finnairin osavuosikatsausten julkistamispäivien jälkeen, lokakuusta 2013 alkaen. Ostetuille osakkeille alkavan säästökauden aikana maksetut osingot käytetään automaattisesti Finnairin osakkeiden ostamiseen seuraavana osakkeiden ostopäivänä. Näillä osakkeilla on samat oikeudet lisäosakkeisiin.

Finnairin neuvonantajana ohjelman suunnittelussa toimii Alexander Corporate Finance Oy ja ohjelman hallinnoijana Evli Alexander Management Oy.

Lue myös: