Finnairin lokakuun kysyntä säilyi vahvana

Finnair_tailsFinnairin liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna lokakuussa 8,0 prosenttia, kun kokonaiskapasiteetti kasvoi 5,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste nousi lokakuussa 1,8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 75,5 prosenttia.

Reittiliikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna selvästi kaikilla liikennealueilla Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta.  Vahvinta liikenteen kasvu oli Aasian ja Euroopan liikenteessä. Aasian liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 9,3 prosenttia ja liikenne Euroopassa 8,4 prosenttia edellisvuodesta.

“Kysyntä säilyi vahvana liikenteessämme myös lokakuussa”, sanoo Finnairin talousjohtaja Erno Hildén. ”Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi kapasiteettia enemmän, ja käyttöasteet paranivat edellisvuodesta. “ 

Lomaliikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 10,2 prosenttia lokakuussa, kun kapasiteetti kasvoi 3,8 prosenttia vertailukaudesta. Matkustajakäyttöaste nousi 4,9 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 84,3 %.

Rahtiliikenne laski myydyillä tonnikilometreillä mitattuna 3,3 prosenttia vertailukaudesta, kun rahdin kokonaiskapasiteetti laski 6,6 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste nousi 2,5 prosenttiyksikköä ja oli 70,8 prosenttia.

Finnairin lentojen saapumistäsmällisyys oli hyvä, joskin se laski hieman edellisvuodesta. Reittilennoista 90,3 prosenttia (91,9 prosenttia lokakuussa 2011) ja koko liikenteestä 89,6 prosenttia (90,8) saapui aikataulussa.                                         

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet lokakuu 2012

  lokakuu 2012 muutos % tammi – lokakuu 2012 muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 751,3 7,2 7 444,4 9,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 647,7 5,4 25 446,3 3,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 999,8 8,0 19 870,5 9,4
Matkustajakäyttöaste % 75,5 1,8 p 78,1 4,2 p
Rahti ja posti tn 12 816,0 -3,8 124 900,3 3,1
Tarjotut tonnikilometrit 395,7 1,3 3 907,0 2,5
Myydyt tonnikilometrit 258,2 4,3 2 553,5 7,6
Kokonaiskäyttöaste % 65,2 1,9 p 65,4 3,1 p
         
Reittiliikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 677,8 6,8 6 751,2 9,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 347,9 5,6 22 517,3 3,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 747,0 7,7 17 277,0 9,9
Matkustajakäyttöaste % 74,4 1,4 p 76,7 4,6 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 402,2 8,4 3 932,1 12,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 812,8 3,6 7 390,0 1,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 579,4 8,4 5 555,5 13,0
Matkustajakäyttöaste % 71,3 3,2 p 75,2 8,0 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 14,0 -9,1 169,0 0,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 113,7 -6,5 1 313,8 -3,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 92,1 -9,1 1 115,3 0,7
Matkustajakäyttöaste % 81,0 -2,4 p 84,9 3,4 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 136,2 9,1 1 323,5 8,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 325,1 9,9 12 754,1 6,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 017,9 9,3 9 930,6 9,6
Matkustajakäyttöaste % 76,8 -0,4 p 77,9 1,9 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 125,4 1,8 1 326,7 4,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 96,2 -13,5 1 059,4 -10,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 57,6 4,5 675,7 6,9
Matkustajakäyttöaste % 59,8 10,3 p 63,8 10,7 p
         
Lomaliikenne        
Matkustajat 1000 73,5 10,5 693,1 10,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 299,9 3,8 2 929,0 5,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 252,8 10,2 2 593,4 6,4
Matkustajakäyttöaste % 84,3 4,9 p 88,5 0,7 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 252,6 6,0 95 835,0 1,5
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 860,1 -3,5 17 133,2 -7,7
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 628,5 -5,0 6 363,7 -7,4
- Asian rahtiliikenne tn 7 579,4 10,0 70 592,4 5,1
- Kotimaan rahtiliikenne tn 184,6 -3,6 1 745,7 -7,2
Rahti lomaliikenteessä tn 10,5 66,3 130,7 -40,9
Rahtilento tn 2 552,9 -30,0 28 934,6 9,2
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 816,0 -3,8 124 900,3 3,1
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 111,6 -6,6 1 151,9 0,9
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 79,0 -3,3 773,5 3,7
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 70,8 2,5 p 67,1 1,8 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 75,8 1,2 p 74,4 -3,1 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 80,6 0,0 p 78,6 0,2 p