Finnairin matkustajamäärä 92,2% alle normaalitason - rahtikysyntä kuitenkin vahvaa

A321ER_10Koronavispandemia näkyi voimakkaasti Finnairin marraskuun 2020 matkustajaliikenneluvuissa. Edellisvuoteen verrattuna matkustajia oli yli 92 prosenttia vähemmän. Rahtikysyntä sen sijaan on yhtiön mukaan vahvaa.

Koronaviruspandemian vaikutukset, mukaan lukien Suomen asettamat poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset, heikensivät edelleen kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan luvuissa, koska sinne ei lennetty reittiliikennettä marraskuussa.

Finnair kuljetti marraskuussa 85 000 matkustajaa eli 92,2 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla ja 15,6 % vähemmän kuin lokakuussa 2020. Päivittäin marraskuussa matkustajia oli siis vain hieman yli 2800.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski marraskuussa 88,9 % vertailukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 81 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 23,4 % verrattuna vuoden 2019 marraskuuhun.

Erot kapasiteettilukujen välillä selittyvät keskimäärin lyhyemmillä operoiduilla lennoilla sekä pienemmillä operoiduilla lentokoneilla verrattuna vuoden 2019 marraskuuhun. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 96,3 %. Matkustajakäyttöaste laski 51,7 prosenttiyksikköä 25,4 %:iin.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 87,5 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 100,0 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 90,1 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 70,7 %.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 98,3 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 94,9 % Euroopan-liikenteessä ja 75,8 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 10,4 %, mutta sitä tukivat vahvat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 39,6 % ja kotimaanliikenteen 55,0 %. Pohjois-Amerikan matkustajakäyttöastetta ei muodostunut, koska sinne ei lennetty matkustajalentoja marraskuussa.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 98,3 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 93,8 % ja kotimaanliikenteessä 80,3 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat marraskuussa 85,9 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 80,4 %. Molempien lukujen lasku johtui koronaviruspandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen.

Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin 56,8 % ja myydyt rahtitonnikilometrit vain 38,8 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä.

Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit nousivat 124,1 % ja kokonaisrahti- ja postitonnit 26,1 % lokakuusta 2020, koska rahdin kysyntä pysyi erittäin vahvana erityisesti Aasian osalta. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi edelleen selvästi vuoden 2019 vertailukautta korkeampi.

Finnairin lennoista 91,3 % (86,1 %) saapui marraskuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet marraskuu 2020

  marraskuu muutos % vuoden 2020 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 85,0 -92,2 3 393,1 -74,9
Tarjotut henkilökilometrit milj, 402,7 -88,9 12 549,6 -71,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 102,2 -96,3 8 033,1 -77,4
Matkustajakäyttöaste % 25,4 -51,7p 64,0 -18,0p
Rahti ja posti tn 7 759,6 -47,8 64 923,4 -59,3
Tarjotut tonnikilometrit 153,2 -71,5 2 300,0 -63,7
Myydyt tonnikilometrit 65,6 -80,8 1 154,0 -72,4
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 3,1 -98,3 497,9 -78,8
Tarjotut henkilökilometrit milj, 222,4 -87,5 5 947,5 -72,1
Myydyt henkilökilometrit milj, 23,2 -98,3 3 811,8 -78,6
Matkustajakäyttöaste % 10,4 -68,0p 64,1 -19,3p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 40,5 -93,8 1 988,0 -76,9
Tarjotut henkilökilometrit milj, 130,9 -90,1 4 939,8 -70,1
Myydyt henkilökilometrit milj, 51,8 -94,9 3 079,9 -77,0
Matkustajakäyttöaste % 39,6 -37,5p 62,3 -18,8p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 0,0 -100,0 82,3 -80,6
Tarjotut henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 848,9 -77,3
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 647,1 -79,8
Matkustajakäyttöaste % N/A N/A 76,2 -9,4p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 41,4 -80,3 825,0 -61,2
Tarjotut henkilökilometrit milj, 49,4 -70,7 813,3 -52,2
Myydyt henkilökilometrit milj, 27,2 -75,8 494,3 -55,6
Matkustajakäyttöaste % 55,0 -11,6p 60,8 -4,7p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 281,2 -91,5 8 824,6 -72,4
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 0,0 -100,0 2 542,2 -79,9
- Aasian rahtiliikenne tn 2 319,5 -77,4 31 651,3 -72,3
- Kotimaan rahtiliikenne tn 30,3 -28,0 309,2 -42,3
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 2 631,0 -82,3 43 327,3 -72,8
Rahtilento tn** 5 128,6 100,0 21 596,1 100,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 7 759,6 -47,8 64 923,4 -59,3
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 63,8 -56,8 660,6 -61,6
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 56,6 -38,8 436,1 -56,7
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 20,8 -85,9 469,6 -72,7
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 18,1 -80,4 276,9 -72,5
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 88,7 26,1p 66,0 7,5p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % N/A N/A 66,3 10,1p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 90,3 21,5p 64,0 0,5p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 86,9 24,3p 59,0 0,4p
             

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä