Finnairin matkustajamäärät edelleen yli 90% perässä normaaliaikoja - päivittäisiä lentoja vain reilut 70

A321ER_6Finnair kuljetti tammikuussa 85 600 matkustajaa eli 92,4 % vähemmän kuin vuoden 2020 vastaavalla jaksolla ja 7,5 % vähemmän kuin joulukuussa 2020. Covid-19:n vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset, heikensivät edelleen kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski tammikuussa 89,8 % vertailukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 74 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 20,8 % verrattuna vuoden 2020 tammikuuhun.

Erot kapasiteettilukujen välillä selittyvät keskimäärin lyhyemmillä operoiduilla lennoilla sekä pienemmillä operoiduilla lentokoneilla verrattuna vuoden 2020 tammikuuhun. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 96,7 %. Matkustajakäyttöaste laski 52,6 prosenttiyksikköä 25,4 %:iin.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 88,6 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 100,0 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 91,5 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 74,6 %.

 Myydyt henkilökilometrit laskivat 98,6 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 94,9 % Euroopan-liikenteessä ja 79,1 % kotimaanliikenteessä.

 Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 10,1 %, mutta sitä tukivat vahvat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 42,9 % ja kotimaanliikenteen 52,3 %. Pohjois-Amerikan matkustajakäyttöastetta ei muodostunut, koska sinne ei lennetty matkustajalentoja tammikuussa.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 98,6 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0%, Euroopan-liikenteessä 93,4 % ja kotimaanliikenteessä 82,2 %.

 Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat tammikuussa 85,5 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 78,8 %. Molempien lukujen lasku johtui covid-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen.

Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin 69,1 % ja myydyt rahtitonnikilometrit vain 52,2 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit laskivat 36,0 % ja kokonaisrahti- ja postitonnit 23,0 % joulukuusta 2020, koska vuoden loppuosa on tavallisesti rahtiliiketoiminnan kiireisin ajanjakso.

Rahdin kysyntä pysyi kuitenkin edelleen vahvana erityisesti Aasian osalta. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi selvästi vuoden 2020 vertailukautta korkeampi.

Finnairin lennoista 80,7 % (85,8 %) saapui tammikuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet tammikuu 2021

 

  tammikuu muutos % vuoden 2021 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 85,6 -92,4 85,6 -92,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 404,3 -89,8 404,3 -89,8
Myydyt henkilökilometrit milj, 102,8 -96,7 102,8 -96,7
Matkustajakäyttöaste % 25,4 -52,6p 25,4 -52,6p
Rahti ja posti tn 5 242,8 -58,6 5 242,8 -58,6
Tarjotut tonnikilometrit 118,2 -80,0 118,2 -80,0
Myydyt tonnikilometrit 46,6 -86,9 46,6 -86,9
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 3,1 -98,6 3,1 -98,6
Tarjotut henkilökilometrit milj, 230,7 -88,6 230,7 -88,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 23,3 -98,6 23,3 -98,6
Matkustajakäyttöaste % 10,1 -73,4p 10,1 -73,4p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 41,6 -93,4 41,6 -93,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 119,7 -91,5 119,7 -91,5
Myydyt henkilökilometrit milj, 51,3 -94,9 51,3 -94,9
Matkustajakäyttöaste % 42,9 -29,2p 42,9 -29,2p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 0,0 -100,0 0,0 -100,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 0,0 -100,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 0,0 -100,0
Matkustajakäyttöaste % N/A N/A N/A N/A
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 40,8 -82,2 40,8 -82,2
Tarjotut henkilökilometrit milj, 53,8 -74,6 53,8 -74,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 28,2 -79,1 28,2 -79,1
Matkustajakäyttöaste % 52,3 -11,3p 52,3 -11,3p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 236,0 -91,7 236,0 -91,7
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 0,0 -100,0 0,0 -100,0
- Aasian rahtiliikenne tn 2 138,8 -75,8 2 138,8 -75,8
- Kotimaan rahtiliikenne tn 26,9 -33,6 26,9 -33,6
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 2 401,7 -81,0 2 401,7 -81,0
Rahtilento tn** 2 841,1 100,0 2 841,1 100,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 5 242,8 -58,6 5 242,8 -58,6
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 46,6 -69,1 46,6 -69,1
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 37,5 -52,2 37,5 -52,2
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 21,8 -85,5 21,8 -85,5
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 16,7 -78,8 16,7 -78,8
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 80,5 28,5p 80,5 28,5p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % N/A N/A N/A N/A
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 79,0 24,2p 79,0 24,2p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 76,3 24,3p 76,3 24,3p
             

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä