Finnairin matkustamohenkilöstön YT-neuvottelut päättyivät - vähentämistarve noin sata

Finnair_lineupFinnairin ja matkustamohenkilöstön kesäkuussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Hyvässä hengessä edenneissä neuvotteluissa käytiin läpi keinoja lomautusten ja mahdollisten irtisanomisten välttämiseksi. Työ vähenee, kun Embraer-laivaston suunnitellaan siirtyvän liikkeenluovutuksella myöhemmin syksyllä Flybe Nordicille. Matkustamohenkilöstö kuitenkin jäisi Finnairin palvelukseen.

Neuvottelujen aikana matkustamohenkilökunnan tämänhetkinen vähentämistarve tarkentui noin sataan henkilöön aiemmin ilmoitetusta 120 henkilöstä.

Mahdolliset irtisanomiset toteutetaan aikaisintaan 1.1.2014 matkustamohenkilökunnan irtisanomissuojasopimuksen päätyttyä. Henkilöstön vähentämistarpeen arvioidaan vielä pienenevän ennen sitä. Lopullinen vähentämistarve riippuu siitä, miten Finnairin lentoliikenne kehittyy ja kuinka suuri on yhtiön luonnollinen henkilöstövähennys, mukaan lukien eläkkeelle siirtymiset.

Määräaikaisten lomautusten sijaan Finnair tarjosi matkustamohenkilöstölleen palkattomia vapaita, joita haettiinkin jo lokakuulle niin paljon, ettei lomautuksille silloin ole tarvetta. Myös muille kuukausille tarjotaan ensisijaisesti mahdollisuutta vapaaehtoisiin palkattomiin vapaisiin, ja lomautuksiin turvaudutaan vain, jos niille on tämän jälkeen tarvetta.