Finnairin Topi Manner: Finnairin taloudellinen asema on terve ja meillä on polku yli pandemian

FIN_2020_TopiMannerTappiollisen koronavuoden tuloksensa julkistanut Finnair on panostanut useilla toimilla vahvasti tulevaisuuteen varmistaakseen tiensä ulos pitkittyneestä pandemiasta. Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner kertoo yhtiön hankkineen uutta rahaa jopa 2,2 miljardia euroa. Nyt suomalaisyhtiö pitää erityisen tärkeänä valmistautumista purkamaan matkustusrajoituksia samaan tahtiin muun Euroopan kanssa.

Vuoden 2020 aikana Finnair keskittyi kriisistä selviytymiseen ja turvaamaan pitkän aikavälin kilpailukykyään. Pääkohdat olivat asiakkaista huolehtiminen, kassan ja pääoman turvaaminen sekä toiminnan ja kustannusten sopeuttaminen.

FIN_2020_liikennevahaista Finnair teki merkittäviä sopeutustoimia ja suhteessa vuoden 2019 tasoon yhtiön kustannukset putosivat 1,5 miljardia euroa. Niistä osa eli noin 450 miljoonaa euroa selittyy polttoainekustannusten laskulla, kun lähes kaikki lennot ovat keskeytyneet. Sen lisäksi jäljelle jää vielä reilun miljardin säästöt muista toiminnoista. Näiden toimien seurauksena mm. Finnairin päiväkohtainen tappio oli vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä aiempaa pienempi, noin 1,8 miljoonaa euroa.

 “Tämä varmistaa osaltaan Finnairin pääsyä yli pitkittyneen pandemian”, totesi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

 Koronaviruspandemian alkaessa Finnairin kassassa oli rahaa 953 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 päättyessä kassavaroja oli 824 miljoonaa euroa. Eri toimien myötä erotus on vain 129 miljoonaa euroa.

 FIN_2020_kassavarat“Kyseessä on erittäin terve luku. Vaikka Finnair lentäisi erittäin vähän tulevan 12 kuukauden aikana niin kassavarat riittävät. Luku ei lisäksi sisällä vielä 400 miljoonan euron hybridilainaa, jota valmistellaan Suomen valtion kanssa”, sanoi Manner.

Finnair on lisäksi käsitellyt noin miljoonan asiakkaan takaisinmaksut vuoden aikana. Takaisinmaksuina asiakkaat ovat saaneet yhteensä noin 464 miljoonaa euroa. Finnairin mukaan kaikki palautukset on käsitelty ja yhtiö on toteuttanut ne rahalla eikä lahjakortteina. Kesällä 2021 liikenteen odotetaan elpyvän ja Finnair saisi tuolloin jälleen uusia ennakkomaksuja.

 
Kilpailukykyä varmistettu ja matkustajista huolehdittu

 Finnair on pyrkinyt varmistamaan kilpailukykyään markkinoilla, jonka keskiössä on edelleen Aasian strategia. Manner kertoi Finnairin olevan jatkossakin moderni laatuyhtiö, joka tarjoaa palvelua ja parempaa asiakaskokemusta. Lisäksi Manner kertoi yhtiön jatkaneen useita matkustajakokemusta kehittäviä hankkeitaan pandemian aikana.

FIN_2020_kertaluontoiset “Vaikean vuoden läpi on auttanut jaksamaan erityisesti oma henkilökunta, joka on työskennellyt sitoutuneesti osoittaen kestävyyttä ja sopeutumiskykyä. Henkilökunta on kantanut meitä vuoden aikana. Erityiskiitokset koko väelle”, sanoi Manner.

“Olemme keskittyneet asiakkaista huolehtimiseen ja he kokevat olevansa turvassa myös terveysturvallisesti”, jatkoi Manner ottaen esiin yhtiön hyvän NPS-matkustajatyytyväisyystuloksen 52, joka on ennätyskorkealla.

 Finnairilla on nykyisin liikenteessä vajaa parikymmentä lentokonetta, joilla se on lentänyt noin 50 kohteen verkostoa 75 päivittäisellä lennolla.

IMG-20210218-WA0004Liikenne on ollut voittopuolisesti kotimaan ja lähialueiden lentoja, joita lennetään enimmäkseen Finnairin omistamilla, mutta osaomistusyhtiö Norran operoimilla ATR- ja Embraer -koneilla. Valtaosa yhtiön henkilöstöstä on lomautettuna ja omat kapearunkokoneet ovat pääasiallisesti pitkäaikaissäilytyksessä Tsekeissä ja Ranskassa.

Finnairin vuoden 2020 liikevaihdosta yli puolet tuli rahtilennoista ja rahtiliikevaihto on Finnairin mukaan kasvanut pandemiasta huolimatta. Rahtilennot olivat Mannerin mukaan kannattavia ihan erillisinä operaatioinaan ja niitä oli kaikkiin noin 1300. Rahtioperaatioissa Finnair käyttää pääosin Airbus A350-laajarunkokoneitaan, mutta myös osittaisen rahtimodifikaation läpikäyneitä A330-koneitaan.

Rahtiliikenne on ollut Mannerin mukaan jo aiemmin hyvä osa Finnairin liiketoimintaa ja sen merkitys on korostunut pandemian aikana. Pitkällä aikavälillä rahtiliikenteellä nähdään hyviä mahdollisuuksia. Taivaalle tulee kuitenkin enemmän kapasiteettia matkustajakysynnän elpyessä, joka taas tuo rahdin hintoja alaspäin jollain aikavälillä.

 

Mittava kriisi ja tulos on sen mukainen - kiitos osakkeenomistajille

 Finnairin vertailukelpoinen liiketulos vuodelta 2020 oli 595 miljoonaa euroa tappiollinen. Huomioiden kertaerät kuten eläkesäätiön muutokset ja tappiollisten polttoainesuojauksien purkaminen tilikauden tappio oli 523 miljoonaa euroa.

FIN_2020_tappiot “Se osoittaa kriisin mittaluokan lentoyhtiöille, kun rajat ovat pitkälti kiinni”, totesi Manner.

Kesällä 2020 Finnair järjesti ensimmäisten lentoyhtiöiden joukossa osakeannin. Kyseinen 500 miljoonan euron osakeanti onnistui.

“Luvut vertautuvat toisiinsa ja osakeannin avulla on katettu tappioita ja pidetty taseen omat pääomat kehittymässä vakaasti. Jälkiviisaana voisi olla tyytyväinen osakeannin ajoitukseen ja määrään. Kiitos osallistujille ja Suomen valtiolle”, jatkoi Manner.

Ennen osakeantia Finnairilla oli reilut 27 000 osakkeenomistajaa. Nyt määrä on noussut yli 85 000 osakkeenomistajaan. Finnair ei suunnittele vuodelle 2021 uutta osakeantia, sillä Mannerin mukaan tase on terve ja kassavarat ovat riittävät. Lisäksi hybridilainan valmistelut ovat pitkällä.

“Suomalaiset yksityishenkilöt ovat tämän takana ja he luottavat Finnairin tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä luottavat matkustamisen palautumiseen. Erittäin tärkeä tuki osakkeenomistajilta”, kiitteli Manner.

 
Toimiala kohtaa suuria muutoksia - 2,2 miljardia uutta rahoitusta

 “Lentoliikennetoimiala ei palaudu ennalleen. Järisyttävän kriisin seurauksena se on kokonaan erilainen toimiala ja kilpailu tulee olemaan kovaa. Kilpailukyvyn varmistamiseksi käynnissä on 140 miljoonan euron säästöohjelma, jossa haetaan rakenteellisia kustannussäästöjä. Niissä olemme edellä aikataulua. Tulevan kilpailukyvyn kannalta se on tärkeässä asemassa”, sanoi Manner.

Finnair arvioi kestävän 2-3 vuotta ennen kuin matkustajamäärät palaavat vuoden 2019 tasolle. Manner odottaa alalla tapahtuvan paljon muutoksia.

Maskipakko_1Edellisen suuren ilmailualan ravistuksen eli ns. 9/11:n jälkeen muutokset koskettivat turvatarkastusta ja matkustuskokemusta. Koronapandemian seurauksena matkustajille näkyvät muutokset koskettanevat terveysturvallisuutta eli maskeja eri erilaisia todistusvaatimuksia, jotka tulevat olemaan osa arkea ainakin jonkin aikaa. Lentoyhtiöpuolelta Manner nosti esiin suuret muutokset lentoyhtiöiden taseissa.

“Tappiot ovat järkyttävät ja kaikki velkaantuvat ja se velka pitää maksaa takaisin. Se onnistuu vain kannattavalla liiketoiminnalla. Tämä taas vaikuttaa siihen missä tahdissa voidaan investoida mm. uuteen kalustoon. Kaikki keinot otetaan käyttöön omien kustannusrakenteiden muuttamiseksi, jotta kannattuvuus paranee tulevaisuudessa”, sanoi Manner.

"Mille tahansa lentoyhtiölle matkustajamäärät ja rajojen avautuminen ovat A ja O. Laivastossa on valtava pääoma. Finnairillakin poistot ovat miljoona euroa päivässä. Tarvitaan liikevaihtoa", totesi Manner.

Toimialalla muutoksen kohteena ovat mm. kustannusrakenteet, prosessit ja työskentelytavat. Myös lentoyhtiöiden jakelutie tulee kulkemaan entistä enemmän kohti suoraa jakelua kuluttajille nettimyynnin kautta.

FIN_2020_paaomat Finnair on tehnyt koronapandemian aikana kattavia rahoitustoimia, joilla on haettu uutta rahaa 1,8 miljardia euroa. Valmistelussa on lisäksi vielä 400 miljoonan euron hybridilaina Suomen valtiolta.

 Sen osalta osapuolet ovat prosessin loppuvaiheessa ja valmistelevat yksityiskohtaisia ehtoja. Toteutuminen odottaa myös EU:n hyväksyntää. Finnair on siis hakenut koko vuodelta 2,2 miljardia euroa uutta rahoitusta.

 “Dramaattisen vuoden jälkeen Finnairin omavaraisuusaste ei näytä dramaattiselta. Se on erittäin tärkeä asia. Meillä on polku yli pandemian ja terve taloudellinen tila. Maailmassa ei ole montaa lentyhtiötä, jotka voivat esittää samanlaista kehitystä”, jatkoi Manner.

 

Elpymiseen on varauduttu erilaisin skenaarioin

Finnair_A350_TO“Eri asiakastutkimuksista on havaittu patoutunutta kysyntää matkustamiseen huomattavan paljon”, avasi Manner näkymiä.

Finnair odottaa kysynnän elpyvän kesällä 2021 riippuen rokotekattavuudesta ja valtioiden asettamisen matkustusrajoitusten purkamisista.

Julkaistujen suunnitelmien mukaan EU-alueella jopa 70% aikuisväestöstä olisi rokotettu kesällä. Euroopan kesä tarkoittaa THL:n mukaan käytännössä elokuun loppua. Myös Suomessa on THL:n mukaan mahdollisuus päästä tähän tavoitteeseen riippuen rokotteiden tuotanto- ja toimitusmääristä. Suomessa olisi THL:n mukaan terveydenhuollon rokotekapasiteettia jopa 500 000 rokotukseen viikossa, jos rokotteita olisi saatavilla.

THL painottaa ettei ole yksittäistä päivää jolloin epidemia loppuu vaan rokotusten myötä se hiipuu pikkuhiljaa. Vähitellen tapausmäärä laskee pysyvästi matalaksi.

 

Finnair varautuu erilaisiin skenaarioihin ja on valmis vastaamaan ketterästi kysyntään, kun se palautuu. Yhtiö seuraakin tilanteen kehittymistä tarkasti.

Finnair on myös pyrkinyt varmistamaan, että asiakkaat uskaltavat suunnitella ja tehdä lentovarauksia kesällä. Finnair tarjoaakin joustavuutta lippuehtoihin ja varauksia voi muuttaa ilman kustannuksia elokuun loppuun saakka. Lisäksi käytössä on uusi yhdensuuntainen hinnoittelu, joka on hyvä asiakkaille, koska suunnitelmat voivat muuttua. Terveysturvallisuustoimia Finnairilla jatketaan edelleen.

 “Lentoliikenteen elpyminen tuo Suomelle mahdollisuuksia ja ne pitää hyödyntää. Erityisen tärkeää on, että Suomi purkaisi rajoituksia muun Euroopan tahdissa. Yhtenäiset standardit matkustamisen sujuvoittamiseen ovat tärkeitä. Toivomme EU:n laajuista nopeaa toimintaa”, jatkoi Manner.

IRememberSuomella on vetovoimaa myös kohdemaana ja Manner nosti esiin kiinalaisen I Remember -elokuvan. Kiinalaisen yli 100 miljoonaa nettiseuraajaa omaava pääosaa näyttelevä Angelababy eli Yang Ying lähtee elokuvassa matkalle Suomen Lappiin ja Finnairin sinivalkoiset värit saavat merkittävää näkyvyyttä.

“Mahdollisuudet on syytä huomioida ja hyödyntää. Suomen tulee liikkua samassa rintamassa muiden Euroopan maiden kanssa”, painotti Manner.

Finnair lisää lentoja vaiheittain ja yksittäisiä uusia lentoja kohteisiin on tarjolla jo maalis-huhtikuussa. Suurta muutosta ei kuitenkaan tapahdu viellä tuolloin vaikka onkin jo mahdollista lentää joihinkin aurinkolomakohteisiin. Niitä on luvassa pääsiäisen jälkeiseen aikaan.

 “Kaikkein kalleinta on palauttaa lentämistä, jos ei ole matkustajia”, avaa Manner lentoyhtiöiden problematiikkaa markkinaosuuksien ottamisesta operaatioiden palauttamisen hinnasta.

Finnair_A320_approach_1 Kesäaikataulukaudelle 2021 tullut EU-alueen slottisääntöpoikkeus on Mannerin mukaan tervetullut ja tilanne vaikuttaa kohtuulliselta. Slottisäännöt sisältävä pieniä lentoasemia koskevia poikkeussääntöjä ja suuremmilla lentoasemilla Finnair arvioi vaikutuksia.

 “Tulevan kesäkauden suhteen ollaan luottavaisia. Tarkoitus on palauttaa verkostoa pandemian jälkeen. Tulemme huolehtimaan sloteista, jos se vain on mahdollista. Keskeisimmät slotit pystytään suojelemaan", sanoi Manner.

“Tulevan kevään aikana on olennaista avata rajoja muun Euroopan tahdissa ja mahdollistaa tasainen pelikenttä suomalaiselle matkailutoimialalla ja sen noin 140 000 työntekijälle. Tämä on mahdollista tehdä terveysturvallisesti, kun rokotekattavuus lisääntyy. Rajoitusten hallittu purkaminen on mahdollista. Maskit tai testit tulevat kuitenkin olemaan osa matkustamisen arkea”, painotti Manner.

 "Kovasti odotetaan, että päästään aloittamaan liikenne merkittävämmissä määrin kesällä ja palauttamaan lomautettua henkilökuntaa töihin", päätti Manner. MH

Lue myös: