Helsinki aikoo avata Malmin lentokentän alueen kaupunkilaisten virkistyskäyttöön

LentoasemapuistoHelsingin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31. maaliskuuta hyväksynyt Nallenrinteen kaavaratkaisun ja Lentoasemankortteleiden kaavamuutokset. Ne ovat kaupungin mukaan merkittäviä askeleita Malmin uudessa kehitysvaiheessa kohti rakentamisen aloittamista. Kaupunki aikoo vielä kevään aikana avata Malmin lentopaikan alueen kaupunkilaisten virkistyskäyttöön.

Helsingin kaupunki toteaa Malmin lentokentän alueen olevan Helsingin merkittävin uusi rakentamisalue. Sinne on määrä sijoittua tulevaisuudessa asuntoja 25 000 asukkaalle.

IMG_20200102_133015Lentotoiminta Malmilla keskeytettiin 14. maaliskuuta 2021. Helsingin tavoitteena tämän myötä myös avata lentokentän alue kaupunkilaisten virkistyskäyttöön vielä kevään aikana.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä Nallenrinteen kaavaratkaisu koskee aluetta lentopaikan eteläpuolella. Sinne on suunniteltu asuntoja noin 2 800 asukkaalle sekä lähipalveluja ja päiväkotia. Nallenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin entisen lentokentän alueen rakentamisessa.

HF_terminaaliKaupungin tavoitteena on käynnistää Malmin lentokentän alueen asuntorakentaminen Nallenrinteen kaava-alueella niin pian kuin mahdollista, heti 2020-luvun alkupuolella.

Kaupunginvaltuuston toinen päätös, joka koski Lentoasemakortteleiden aluetta, joka sijaitsee mm. suojeltujen lentokenttärakennusten ympärillä. Tämä kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 200 asukkaalle.