Helsinki aloitti yhteistyökumppaneiden haun Malmin lentokentän väliaikaiskäytölle

Malmi_opaste_1Helsingin kaupunki kerää ehdotuksia toiminnasta, jota Malmin lentokentällä voisi järjestää ennen asuntorakentamisen aloittamista arviolta vuonna 2020. Ehdotuksia kenttäalueen käytöstä kerätään syyskuun loppuun asti, ja alustavat päätökset väliaikaiskäytöstä pyritään tekemään marraskuun lopulla.
 

Malmin-lentoasema-ilmasta_4Malmin lentokentän alue rakennuksineen siirtyy Helsingin kaupungin hallintaan vuoden 2016 lopussa, kun Finavia lopettaa lentoaseman pitämisen ja lennonvarmistustoiminnan. Koska lentotoiminta ei tämän jälkeen todennäköisesti jatku nykyisessä laajuudessaan, aluetta on mahdollista käyttää myös muihin tarkoituksiin.

Yhteistyökumppaneiden haku Malmin lentokentän alueen väliaikaiskäytölle on auki 12.9.2016 – 30.9.2016.
 
Hakemukset arvioi erikseen nimitettävä arviointiryhmä. Sen puolestaan nimeää Helsingin kaupungin kiinteistöviraston  virastopäällikkö.  Arviointiryhmällä  on  oikeus  käyttää  apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hakemusten  arvioinnissa  huomioidaan,  vapauttaako  Malmin  kentälle  tarjottava  toiminta tiloja tai alueita muualta Helsingin kaupungin alueelta kaupunkilaisten käyttöön. Valintakriteerejä ovat myös tarjottavan toiminnan uskottavuus, toteuttamiskelpoisuus ja  hakijan  vuokranmaksukyky.  Malmin  kentälle  tarjottava  toiminta  ei  saa  olla  ristiriidassa lentoasemarakennuksen ja hangaarin suojelutavoitteiden kanssa.

Malmi_HEL_valikayttoYritys- ja yhteisömuotoisen hakijan tulee olla huolehtinut yhteiskuntavelvoitteiden hoitamisesta. Valittavalla yhteistyökumppanilla tulee olla riittävä tekninen kyky, osaaminen  sekä  taloudelliset  ja  muut  resurssit  ehdottamansa  toiminnan  harjoittamiseen

 Ehdotetun toiminnan tulee jatkossakin pitää Malmin kenttä vilkkaana ja monipuolisena. Lisäksi Malmin kentän toimintojen tulee olla keskenään yhteensopivia.

Kaupungin tavoitteena on muodostaa tämän hakumenettelyn avulla Malmin kentälle mahdollisimman toimiva ja monipuolinen erilaisten toimintojen kokonaisuus. Tavoitteena on osaltaan tukea Malmin kentän kehittymistä vilkkaaksi matalan kynnyksen toimintakeskukseksi sekä viihtyisäksi asunto- ja toimipaikka-alueeksi.

Kaikkiaan käytettävissä on 130 hehtaaria

 Malmi_liikennetta_1Käytettävissä oleva alue on Malmin lentokentän käytössä nykyisin oleva alue. Alueen pinta-ala on yhteensä noin 130 hehtaaria. Maa-alue voidaan vuokrata joko kokonaisuutena tai osissa, ja myös lyhytaikainen käyttö eri tarkoituksiin on mahdollista. Myös nykyisiä maanvuokrasopimuksia voidaan jatkaa.

Kentällä ja sen ympäristössä on yli 30 erilaista rakennusta, joista suurin osa on tällä hetkellä vuokrattuna. Osa tiloista siirtyy vuodenvaihteessa Helsingin kaupungin hallintaan. Kaupungin tavoite on, että nykyiset vuokralaiset voivat halutessaan jatkaa toimintaansa alueella rakentamisen vaiheittaiseen alkamiseen saakka.

Vuonna 2017 Finavian ja Patrian lähdön myötä Malmin kentältä kuitenkin vapautuu joitain tiloja ainakin osittain.

 
Haussa toteuttamiskelpoisia ehdotuksia

Malmi_rakentamisjarjestysMahdollisten vuokralaisten valintakriteereinä ovat muun muassa toiminnan toteuttamiskelpoisuus, yhteensopivuus kentän muun toiminnan kanssa ja hakijan vuokranmaksukyky. Toiminta ei saa olla ristiriidassa lentoasemarakennuksen ja lentokonehallin suojelutavoitteiden kanssa.

Myös maaperän heikko kantavuus ennen esirakentamista asettaa omat rajoitteensa.

Kaupungin suunnitelmana on, että Malmin kentän alueelle rakennetaan 2020–2040 noin 13 500 asuntoa 25 000 asukkaalle. Tämänhetkisen arvion mukaan esirakentaminen lentokentällä voisi alkaa 2019 ja talonrakentaminen 2020.

UuttaHelsinkiä.fi - Malmin lentokenttä

Lue myös: