Helsinki-Vantaan lentoaseman kesän rakennustyöt valmistumassa

EFHK_R8_tyomaa_1Helsinki-Vantaan liikennealueella tehtävät rakennustyöt ovat edenneet hyvää vauhtia. Muutoksilla minimoidaan jäänpoistosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Ensisijainen laskukiitotie tulee kuitenkin elokuun aikana olemaan ajoittain pois käytöstä sadevesitunnelin remontin takia.

Kiitotie 15:n alla sijaitsevaa sadevesitunnelia remontoidaan syksyyn asti. Elokuun aikana ensisijainen laskukiitotie 15 suljetaan tarvittaessa päiväaikaan, jolloin lentomelua voi esiintyä totutuista poikkeavilla alueilla. Finavian mukaan lentoliikenteelle töillä ei ole juurikaan ole vaikutuksia.

Sadevesitunnelin kunnostustyöt ja uusi etäjäänpoistoalue R8 tehostavat valumavesien hallintaa, millä saadaan minimoitua ympäristövaikutuksia. Uudelle etäjäänpoistoalueelle R8:lle vievät rullaustiet valmistuvat 14. lokakuuta. Lopullisesti etäjäänpoistoalue valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä.

EFHK_remontti_1Uuden pelastusaseman rakennustyöt ovat edelleen käynnissä ja tavoitteena on ottaa tilat käyttöön syyskuussa. Uusi pelastusasema valmistuu keskeiselle paikalle kiitoteiden risteysalueelle.

Keskitettäessä toimintaa kolmen hajallaan sijaitsevan aseman sijasta kahdelle paloasemalle, voidaan vaadittua turvallisuutta ylläpitää Helsinki-Vantaalla pienemmällä kalustomäärällä.

Ylijäävää kalustoa voidaan sijoittaa muille lentoasemille. Muutoksen myötä kaksi pelastusajoneuvoa vapautuu sijoitettavaksi muille lentoasemille. Toinen auto siirretään Turun lentoasemalle.

EFHK_remontti_rullaustie_1Rullausteillä ja asematasoilla tehdään välttämättömiä päällystekorjauksia, joista on mahdollisimman vähän haittaa operatiiviselle toiminnalle. Muutostöiden aikana rullaavat lentokoneet on ohjattu väliaikaiselle rullaustielle.