Helsinki-Vantaan pahimmat viruspesäkkeet turvatarkastuksen laatikoissa ja leikkihuoneessa

TurvatarkastusHelsinki-Vantaan lentokentällä vuoden 2016 influenssaepidemian aikana tehdyssä tutkimuksessa löydettiin viruksia etenkin turvatarkastuksen läpivalaisuhihnalla käytettävistä laatikoista sekä leikkihuoneen leluista. Puhtaimmat pinnat löytyivät WC-tiloista, joita siivotaan aktiivisesti.

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen mukaan tehdyllä selvityksellä pyritään varautumaan mahdolliseen maailmanlaajuiseen influenssapandemiaan. Tunnetuimpia sellaisia on viime vuosisadan alun espanjantauti, joka surmasi erityisesti nuorehkoja perusterveitä ihmisiä. Kuolleita oli Suomessakin noin 25 000.

Nykyaikainen lentoliikenne levittäisi pandemiaa aivan eri nopeudella kuin 100 vuotta sitten. Esimerkiksi lintuinfluenssan yhteydessä tästä on oltu huolissaan.

Tutkimus kuului EU-rahoitettuun PANDHUB-kokonaisuuteen, jossa selvitettiin lentokenttien ja muiden isojen liikennekeskusten merkitystä vakavien infektioiden leviämisessä.

Lisäksi tutkittiin mahdollisuuksia torjua tällaisia infektiouhkia. Tavoitteena on vahvistaa valmistautumista esimerkiksi seuraavaan influenssa A -viruksen aiheuttamaan pandemiaan.

Viruksia havaittiin 10 prosentissa tutkituista näytteistä, joita otettiin muun muassa turvatarkastuksen muovilaatikoista, kaupan maksupäätteestä, porraskaiteista, passintarkastuksen tiskiltä, lasten leikkitilasta, ilmasta ja WC-pinnoilta. 

Turva_2014_1Tavallisimmin viruksia löydettiin turvatarkastuksen muovilaatikoista (arkistokuvassa oikealla). WC:n pinnoilta hengitystieviruksia ei löytynyt lainkaan.

Tavallisin viruslöydös oli nuhakuumetta aiheuttava rinovirus. Löydösten joukossa oli myös influenssa A -virus. 

”Mikrobien esiintymistä lentokenttäympäristössä ei ole aiemmin tutkittu. Uudet löydökset auttavat valmiussuunnittelussa, kun varaudutaan vakavan infektiotaudin leviämiseen lentokentällä. Tutkimuksen tulokset antavat myös virikkeitä tekniselle kehitykselle, kun lentokentän tilojen rakenteita uudistetaan”, kertoo THL:n erityisasiantuntija Niina Ikonen.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla tehdyn tutkimuksen löydökset täydentävät aiemmin tehtyjä havaintoja, että mikrobeja esiintyy yleisesti muun muassa julkisten liikennevälineiden pinnoilla.

”Infektioiden torjunnassa on tärkeää pestä kädet ja yskiä joko kertakäyttönenäliinaan tai hihaan – ei käteen”, Ikonen muistuttaa. 

Havainnot tehtiin menetelmällä, jossa pinnoilta ja ilmasta tutkittiin virusten perintöainesta välittömästi lentoaseman ruuhkahuippujen jälkeen. Tällä menetelmällä saaduista tuloksista ei voi päätellä, että pinta- ja ilmanäytteistä havaitut virukset olivat eläviä ja voisivat aiheuttaa tautia.

Runsas kokeellinen tutkimustieto kuitenkin osoittaa, että monet mikrobit säilyvät elävänä erilaisilla pinnoilla jopa vuorokausien ajan. T.T.