Ilmailumuseoyhdistys käynnisti rahankeräyksen Uusi ilmailumuseo -hankkeelle – tavoite 2 miljoonaa euroa

Ilmailumuseo_entrance_1Ilmailumuseoyhdistys ry on käynnistänyt rahankeräyksen tukeakseen Suomen Ilmailumuseon Uusi Ilmailumuseo -hanketta. Tavoitteena on kerätä rahoitusta Suomen Ilmailumuseon museotoiminnan turvaamiseen sekä kokoelmien säilyttämiseksi ja kansallisen kokoelmakeskuksen kehittämiseksi. Rahoituksen turvin Ilmailumuseo voisi muuttaa sille kaavailtuihin tiloihin Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Suomen Ilmailumuseo pyrkii nykysuunnitelman mukaan muuttamaan tiloistaan Aviapoliksen aseman vierestä lähemmäs Helsinki-Vantaan lentoasemaa. Uusi Ilmailumuseo olisi tarkoitus avata Finnairin entiseen rahtiterminaaliin lentoaseman terminaalin T1 viereen matkustajavirtojen äärelle.

 Kokonaisuudessaan nyt käynnissä olevan viiden miljoonan euron arvoisen Uusi Ilmailumuseo -hankkeen investointi tarvitsee omarahoitusta kahden miljoonan euron verran. Tästä on saatu kasaan vasta pieni osa. Valtiolta olisi luvassa hankkeelle loput kolme miljoonaa euroa.

Rahtiterminaali_1Lentoposti.fi:n tietojen mukaan rahtiterminaalin omistaja lentoasemaympäristössä toimiva kiinteistöyhtiö LAK Real Estate Oy on pitänyt kokouksen joulukuussa ä, jossa on mahdollisesti tehty päätöksiä Suomen Ilmailumuseon rahtiterminaalisuunnitelmien tulevaisuuden mahdollisuuksista. Museohankkeelle kaavaillut rahtiterminaalin tilat ovat olleet tyhjillään.

LAK on saanut marraskuun alusta myös uuden toimitusjohtajan, kun Tommi Vaisalo aloitti tehtävässä.

Suomen Ilmailumuseon johtaja Pia Illikaisella ei toistaiseksi ollut uutta kerrottavaa image003museohankkeesta.

”Neuvottelut LAK:n kanssa jatkuvatt edelleen ja seuraavaksi välissä on joulu ja uusi vuosi”, kommentoi Illikainen tilannetta Lentoposti.fi:lle.

Ilmailumuseoyhdistys sai keräysluvan 13.12.2018, jonka tavoitteena on kerätä puuttuvat kaksi miljoonaa euroa museohankkeen edistämiseksi. Yhdistyksen rahankeräyslupa on voimassa 12. joulukuuta 2020 saakka koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tavoitteena on kerätä vähintään kaksi miljoonaa euroa. Varojen käyttöaika on rajattu keräyksessä aikavälille 13.12.2018 – 31.12.2021.

Kerätyt varat käytetään Suomen Ilmailumuseosäätiön Uusi ilmailumuseo -hankkeen kustannuksiin eivätkä ne ole sidottuja pelkästään nyt käynnissä olevaan suunnitelmaan muutosta rahtiterminaallin. Varoilla tuetaan siis lopputuloksesta riippuen Suomen Ilmailumuseon muuttoa uuteen ilmailumuseorakennukseen tai näyttely- ja museoesineiden säilyttämiseksi perustettavaan kokoelmakeskukseen.

Nayttelyhalli-nro2-yleiskuva_suomenilmailumuseoKeräysluvan mukaan varoja voidaan käyttää materiaalihankintoihin, työsuoritteiden ostamiseen, näyttelyrakentamisen ja -ylläpidon kustannuksiin, markkinointi- ja viestintäkuluihin sekä muihin hankkeen suunnitteluun, museon rakentamiseen ja muuttoon sekä museotoiminnan säilyttämiseen liittyviin kuluihin.

Mikäli rahankeräys tuottaisi arvioitua enemmän tai hanke ei toteudukaan, käytetään varat ensisijaisesti kokoelmakeskuksen toteuttamiseen ja toissijaisesti olemassa olevien suomalaisten ilmailumuseoiden toiminnan tukemiseen, lentokoneiden entisöinti- ja kunnostustoimintaan sekä ilmailuhistorian tunnettavuutta edistävän markkinoinnin, viestinnän ja julkaisutoiminnan kehittämiseen.

50-vuotiaan Ilmailumuseoyhdistyksen toiminnan myötä ensimmäinen pysyvä ilmailunäyttely avattiin Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjakerrokseen vuonna 1972. Nykyiset museorakennukset ja arvokkaat kokoelmat siirtyivät vuonna 1996 perustetulle Suomen Ilmailumuseosäätiölle ja yhdistyksen toiminnan painopiste siirtyi jäsentoimintaan.

Keräyksen tilinumero ja viitetiedot Ilmailumuseoyhdistyksen-verkkosivulla

Lue myös: