Vantaa tavoittelee uudelta hallitukselta 8,5 miljoonan euron rahoitusta Uusi Ilmailumuseo -hankkeelle

SIM_2025_1Vantaan kaupunki julkaisi 15. marraskuuta hallitusohjelmatavoitteensa vuoden 2023 eduskuntavaaleille. Ne tähtäävät kohti kestäviä, kansainvälisiä ja kotoisia kaupunkeja. Tavoitteiden joukossa on myös saada Uusi Ilmailumuseo -hankkeelle valtion rahoitus sekä ilmailumuseotoiminnalle merkittävä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuosittainen harkinnanvarainen avustus.

Vantaa huomioi tulevien vuoden 2023 eduskuntavaalien hallitustavoitteissaan laajasti ilmailualaa ja Suomen Ilmailumuseon entistä haastavampaa tilannetta. Yksi tavoitteista onkin Uusi Ilmailumuseo -hankkeen tarvitseman valtionosuuden hankinta. Ilmailuhistoria nähdään Vantaalla tärkeäksi osaksi Suomen kansainvälistymistä.
 
eduskuntataloIlmailumuseo ja Vantaan kaupunki ovat yhdessä valmistelleet Uusi Ilmailumuseo -hanketta, joka mahdollistaa Suomen ilmailumuseon uudistumisen vetovoimaiseksi, kansainvälisesti kiinnostavaksi ilmailun elämyskeskukseksi ja samalla vahvistaa museon asemaa valtakunnallisena vastuumuseona.
 
Vantaan tavoitteena on saada järjestetyksi Uusi Ilmailumuseo -hankkeen toteuttamiseksi tarvittava valtion 8,5 miljoonaan euron investointiavustus sekä vuosittainen harkinnanavarainen avustus opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudesta, joka olisi vuosittain 860 000 euroa.

Vantaa haluaa pitää ilmailumuseon kaupungissa ja on viime vuosina tukenut Uuden Ilmailumuseon suunnittelua vahvasti niin asiantuntija-avun kuin myös kaavoitus- ja suunnitteluprosessien muodossa. Uusi Ilmailumuseo on määrä rakentua nykyisen Suomen Ilmailumuseon välittömään läheisyyteen osoitteeseen Karhumäenportti 1.

RitvaViljanen_2022"Haluamme valtiolta vaikuttavia tekoja, vahvaa kumppanuutta ja tulevaisuudessakin mahdollisuudet ratkoa kansallisesti merkittäviä haasteita ja toimia roolissaan koko Suomen talouskasvun moottorina", sanoi Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen Twitterissä.


Suomen saavutettavuus halutaan turvata - Avia-verkostolla laajat tavoitteet

Laajemmin ilmailualan osalta Vantaa haluaa turvata Suomen saavutettavuuden ja kansainväliset yhteydet. Kaupungin moninaiset Avia-verkoston tavoitteet sisältävät uusien teknologioiden käyttöönottoa lentoliikenteen ja matkailun kestävyyden vahvistamiseksi sekä kilpailukyvystä huolehtimista. Viimeimmästä tulee kaupungin mukaan huolehtia ilman muuta EU-aluetta suurempia kustannuksia sekä ilman kansallista haittaveroa.

Eri liikennemuotojen matkaketjuja halutaan kehittää ja yhdistää. Tällaisia hankkeita ovat Lentorata-hankkeet jatkosuunnittelu osana Suomiradan suunnittelua ja toteutuspäätös sekä valtion osallistuminen 30 prosentin osuudella lentoaseman saavutettavuutta parantavan Vantaan ratikan rahoitukseen.

Hallitukselta haetaan myös toimia matkailuklusterin ja yhtenäisen matkailuekosysteemin rakentamiseksi sekä matkailumarkkinoinnin resurssien kasvattamista muiden Pohjoismaiden tasolle. Matkailualaa koskevaa päätöksentekoa tulisi Vantaan mukaan yhtenäistää ministeriöiden välistä yhteistyötä lisäämällä. Suomen maakuvatyötä puolestaan tulisi vahvistaa erityisinä painopisteinä matkailu ja kulttuuri. MH