Ilmailun turvallisuusohjelma päivittyi - organisaatiot seuraamaan tarkemmin riskitekijöitä

trafi_logoLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi on päivittänyt Suomen ilmailun FASP-turvallisuusohjelman (Finnish Aviation Safety Programme) marraskuussa 2014 voimaan tulleen ilmailulain mukaiseksi.

Uuden ilmailulain 4§ edellytti Trafia luomaan turvallisuusohjelman, joka ilmailuorganisaatioiden tulee huomioida. FASP-turvallisuusohjelma on kuvaus niistä eri määräyksistä ja toiminnoista, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa ilmailun turvallisuutta.

Ohjelman tarkoituksena on myös varmistaa, että Suomen toiminta on Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAn ja kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn turvallisuudenhallintaa koskevien vaatimusten mukaista.

Turvallisuusohjelma on tehty liikenne- ja viestintäministeriön liikennepoliittisen selonteon, Liikenteen turvallisuusviraston liikennejärjestelmän turvallisuuden hallintaprosessin sekä EASA:n European Aviation Safety Planin (EASP)  perusteella.

Suunnitelma tehdään pääsääntöisesti nelivuotiskaudeksi ja siinä määritellään osa-alueet, joihin seuraavan kauden aikana tullaan kiinnittämään huomiota ja kohdistamaan valvontaa ja muita turvallisuustoimen

Liikenteen turvallisuusvirasto sitoutuu tarjoamaan riittävät resurssit ilmailun turvalli-
suusohjelman käyttöönottamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Ohjelman ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2012.

Ilmailun turvallisuusohjelman yksi tärkeä osa on hyväksyttävän turvallisuustasonmäärittely turvallisuustavoitteiden (SPT) ja turvallisuusindikaattorien (SPI) avulla. Määrittelemällä hyväksyttävä turvallisuustaso ilmailun eri osa-alueiden toimijoille Liikenteen turvallisuusvirasto seuraa lentoturvallisuuden kehittymistä ja puuttuu toimintaan, mikäli lentoturvallisuustasoa ei saavuteta.

Nyt päivitetyssä FASP-ohjelmassa erityisesti liitteen 2 muutokset edellyttävät toimia ilmailuorganisaatioilta. Päivityksen myötä ilmailuorganisaatioita pyydetään tekemään riskitekijöiden eli ns. tason 3 indikaattoreiden kartoitus, määritellä niille omat tavoitetasonsa sekä aloittaa niiden säännöllinen seuranta.

Näitä riskitekijöitä ovat mm. ilmatilaloukkaukset ja epästabiilit lähestymiset, ja tarkoituksena on, että riskitekijöitä seuraamalla pystytään estämään ainakin osa onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista tai onnettomuuksien tyypillisimmistä syistä eli tasojen 1 ja 2 turvallisuusindikaattoreissa määritellyistä tapahtumista.

Trafi: Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 4.0 (PDF-tiedosto)

Lue myös Lentoposti.fi:n artikkeli aiheesta Trafi: EU-alueen lentoyhtiöt kovassa puristuksessa

 Lue myös: