Ilmapuolustusharjoitus tuo helikoptereita ja hävittäjiä pääkaupunkiseudun ylle touko-kesäkuun vaihteessa

NH90_flares_utinjaakarirykmenttiKaartin jääkärirykmentin johtama Sapeli 1/22 -taisteluharjoitus järjestetään 27. toukokuuta - 2. kesäkuuta 2022 pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Uudellamaalla. Taisteluharjoitukseen sisältyy myös ilmapuolustusharjoitus, jossa ovat mukana Utin jääkärirykmentin ja ilmavoimien ilma-alukset. Samaan aikaan käynnissä on myös Merivoimien Viola 22-meritaisteluharjoitus, jossa harjoitellaan myös maahanlaskun torjuntaa.

Maavoimien Sapeli 1/22 -taisteluharjoitukseen sisältyy ilmapuolustusharjoitus, jossa toimintaa sovitetaan yhteen myös Merivoimien alusten kanssa. Mukana on helikopteriyksiköitä 
Utin jääkärirykmentistä, jonka lisäksi ilmavoimat toteuttaa lentoja eteläisessä Suomessa ja Saaristomerellä.
Lentotoiminnasta voi tulla ajoittain melua pääkaupunkiseudulla.

Harjoitukseen osallistuu noin 1050 henkilöä, joiden joukossa on reserviläisiä, varusmiehiä sekä henkilökuntaa. Harjoitukseen osallistuu joukkoja myös Panssariprikaatista sekä Porin prikaatista. Harjoitukseen sisältyy lisäksi viranomaisyhteistyötä.

Puolustusvoimat harjoittelee kyseisellä ajanjaksolla Isosaaressa, Lauttasaaren Vattuniemessä, Katajaharjussa, Myllykalliolla ja Kotkavuorella sekä Töölössä ja Vuosaaren huipulla, Vuosaaren keskustassa ja satamassa, Hernesaaressa, Ruskeasuolla, Pasilassa, Viikissä, Helsingin keskustan alueella ja Malmin lentoasemalla.

Sapeli 1/22-taisteluharjoitus on heinäkuussa  2021 aloittaneiden varusmiesjohtajien, Valmiusyksikön ja sotilaskuljettajien sekä tammikuussa 2022 palveluksensa aloittaneiden miehistötehtäviin koulutettavien varusmiesten loppusotaharjoitus.

Samaan aikaan Sapeli 1/22 -harjoituksen kanssa käynnissä on myös Merivoimien esikunnan johtama  Viola 22 -meritaisteluharjoitus. Sen osalta harjoitustoiminta keskittyy rannikkojoukkojen osalta läntisen Uudenmaan rannikkoalueille ja saaristoon sekä laivastojoukkojen osalta Saaristomerelle.

Viola 22 -harjoitukseen osallistuu useita alusyksiköitä mukaanlukien taistelualukset, tukialukset sekä komentoveneet Merivoimista ja Rajavartiolaitoksesta. Lisäksi mukana on helikopteriyksiköitä Utin jääkärirykmentistä ja Ilmavoimat. 

Harjoituksessa toteutetaan yhteisoperaatio, jossa laivastojoukot harjoittelevat operatiivisia tehtäviään, kuten ohjustulenkäyttöä, miinoittamista, miinanetsintää ja meriliikenteen suojaamista. Rannikkojoukot harjoittelevat taistelua, ml. maahanlaskun ja maihinnousun torjuntaa sekä alueiden haltuunottoa rannikon olosuhteissa.

Meritaisteluharjoitus Viola 22 on Merivoimien kevään pääsotaharjoitus. Harjoituksessa arvioidaan saapumiserien 2/21 ja 1/22 kesäkuussa kotiutuvien varusmiesten osaaminen joukkokokoonpanoissa. Osallistuvien varusmiesten, reserviläisten ja palkatun henkilöstön kokonaisvahvuus on yli 2000 henkilöä.