Ilmasotakoulu juhli Tikkakoskella 70-vuotiasta historiaansa

Aquila_ilmavoimatIlmasotakoulun vuosipäivää viettettiin perjantaina TIkkakoskella. Ajankohta perustuu päivämäärään, jolloin Ilmavoimien viestivarikosta muodostettiin 2.11.1942 Naarajärvellä Ilmavoimien Viestikoulu.

Perinteitä kunnioittaen Ilmasotakoulun johtaja eversti Petri Tolla laski seppeleen Lentäjien muistomerkille seuranaan Ilmasotakoulun henkilöstön edustaja. Ohjelmassa oli lisäksi paraatikatselmus ohimarsseineen sekä päiväjuhla, jossa toteutetaan mm. henkilöstön palkitsemisia. Paraatin ylilento Learjet-parilla jouduttiin perumaan huonon sään takia.

Ilmasotakoulu juontaa juurensa 27.11.1941 Naarajärvellä annettuun käskyyn perustaa Ilmavoimien Viestivarikko, joka laajennettiin 2.11.1942 Ilmavoimien Viestikouluksi.

Ilmavoimien Viestivarikon tehtävänä oli viestihuollon suoritus ja samalla ilmavoimien viestihenkilöstön koulutus. Jo tuolloin oli tarkoituksena muodostaa sellainen runko, joka olisi pohjana suunnitellulle Ilmavoimien Viestikoululle.

Ilmavoimien Viestivarikon toiminta monipuolistui ja ilmavoimien viestihenkilöstön koulutus laajeni vuonna 1942 huomattavasti. Naarajärven tilat kävivät ylivoimaisen ahtaaksi eikä Ilmavoimien Viestivarikon nimi vastannut tarkoitustaan.

Ilmavoimien Viestikoulu siirrettiin joulukuussa 1943 Hämeenlinnaan, jossa se toimi aina vuoteen 1962. Tuolloin saatiin käyttöön myös Parolan lentokenttä laitteineen. Sodan jälkeen Ilmavoimien Viestikoulu joutui vaihtamaan jälleen nimensä, nyt Ilmavoimien Viestipataljoonana.

Neljä vuotta myöhemmin 1.11.1966 nimi muutettiin taas Ilmavoimien Viestikouluksi, joka vastasi parhaiten sitä laajaa varusmiesten ja henkilökunnan kurssitoimintaa ja muita koulutustehtäviä.

Ilmavoimien Viestikoulun pitkällisen kehittämistyön tuloksena oli 27.5.1971 hyväksyminen sotilasopetuslaitokseksi. Tämä mahdollisti paremmat mahdollisuudet koulutuksen suunnitteluun, kohdentamiseen ja toimeenpanoon.

Sotilasopetuslaitoksen aseman myöntäminen Ilmavoimien Viestikoululle oli sen koulutustehtävän ja tarjoaman koulutuksen pohjalta hyvin perusteltua.

Ilmavoimien Viestikoulun alaiseksi erillisyksiköksi vuonna 1989 liitettiin Luonetjärven Varuskunnansoittokunta – seuraavasta vuodesta lähtien Ilmavoimien Soittokunta.

Ilmavoimien Viestikoulun merkitys 2000-luvulla kasvoi voimakkaasti. Siitä kehittyi ensin akateeminen oppilaitos ja myöhemmin puolustushaarakoulu (vuoden 2004 alusta lukien).

Vuoden 2005 alusta Ilmavoimien Viestikoulu muuttui Ilmasotakouluksi ja samalla Tukilentolaivue liitettiin kokonaisuudessaan Ilmasotakouluun. Tuoreimpana uudistuksena oli vuoden 2008 alusta Ilmatorjuntakoulun sulauttaminen Ilmasotakoulun organisaatioon.

Ilmasotakoulu vastaa vuoden 2008 alusta lukien kokonaisuudessaan ilmapuolustuksen kantahenkilökunnan koulutuksen toimeenpanosta sekä ilmatorjunnan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Ilmasotakoulu vaalii edeltäjiensä joukko-osastojen perinteitä, joita ovat

Ilmavoimien Viestipataljoona
Ilmavoimien Viestikoulu
Kuljetuslentolaivue ja Tiedustelulentolaivue
Luonetjärven soittokunta
Ilmatorjuntakoulu.