Ilmavoimien Grob G 115 -koulukoneiden käyttöönotto viivästyy – uusia tarkastusvaatimuksia

GO1_etusektoristaIlmavoimien Englannista käytettynä hankittujen Grob G 115E -alkeiskoulukoneiden (GO) käyttöönotto viivästyy ja lentokoulutuksen antaminen on koneilla keskeytetty. Jo aiemmin ilmenneiden rakennekorjaustarpeiden lisäksi ulkomailla vastaavalle konetyypille sattuneessa vaaratilanteessa ilmeni lisää tarkastustarpeita ja edessä on mahdollisesti lisäkorjaustarpeita. Toistaiseksi ilmavoimat antaa alkeislentokoulutusta edelleen Vinka-kalustolla (VN).

Ilmavoimat osti vuonna 2015 VX-hankkeessa Isosta-Britanniasta Englannin kuninkaallisten ilmavoimien RAF:n ohjaajien koulutuskäytössä olleita G 115 Tutor -alkeiskoulukoneita. Kaupassa hankittiin 28 käytettyä Grob G 115 -alkeiskoulukonetta korvaamaan vuodesta 1980 lähtien ilmavoimien koulutuspolussa olleet suomalaisvalmisteiset Valmet L-70 Vinka -alkeiskoulukoneet.

Grob_Vinka_1200_2Suomeen ensimmäisiä käytettyjä Grob-koneita lennettiin Isosta-Britanniasta marraskuussa 2016, jolloin ne saivat Ilmavoimissa GO-tunnuksen. Hankituilla koneilla oli lennetty Englannissa vain noin 5000 tuntia. Koneista uusin oli valmistunut vuonna 2010 ja vanhin vuonna 2001.

Jo aiemmin kerrotun mukaisesti Suomessa toteutettujen modifiointitöiden aikana koneiden rakenteissa havaittiin korjausta vaativia kohteita. Ne yhdessä valmistajan rajoitetun tuotetuen kanssa viivästivät hanketta merkittävästi. Ensimmäinen modifoitu Grob nousi ilmaan lokakuussa 2018.

Grob_oppilaatVihdoin tammikuussa 2020 Ilmavoimat otti ensimmäiset modifioidut GO-koneet käyttöön myös lentoreserviupseerikurssilaisten koulutuksessa. Sittemmin koneilla annettu lentokoulutus on keskeytetty.

Lentoposti.fi tiedusteli ilmavoimilta helmikuussa 2021 GO-koneiden käyttöönoton etenemistä sekä VN-kaluston elinkaaren päättymistä, jolloin ilmeni, että GO-koneiden käyttöönotossa olleet haastee valitettavasti viivästävät hanketta edelleen.

Lentovaurio Isossa-Britanniassa keskeytti Grob-koneiden käytön Suomessa

Ilmavoimien tavoitteena on ollut lopettaa Vinka koneiden koulutuskäyttö vuoden 2021 aikana sekä luopua vanhoista koulukoneistaan porrastetusti vuoden 2022 aikana. Aikataulua on jouduttu tarkastelemaan uudelleen juuri aiempien modifikaatioon liittyneiden viivästysten sekä lentorunkojen vastaanotossa havaituista parannuskorjaustarpeista johtuen.

Helmikuussa 2021 GO-hanke kohtasi uusimman vastoinkäymisen, kun konetyypille sattui lentovaurio Isossa-Britanniassa. Grob G 115E -koneen ohjauspinta oli irronnut lennolla osittain, kun koneen sivuperäsimen saranakorvake oli murtunut. Vaaratilanne tapahtui koulutuskäytössä, mutta ohjaajat onnistuivat tuomaan vaurioituneen koneen turvallisesti laskuun.

Grob_ja_vinkatKyseinen vaaratilanne johti mm. Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n 26. helmikuuta 2021 antamaan EAD-lentokelpoisuusmääräykseen (Emergency Airworthiness Directive), jonka mukaan kaikki Grob Aircraft G115 ja G115E -koneet on tarkastettava.

Ilmailuviranomaiselle on raportoitu lennolla tapahtuneesta sivuperäsimen saranakorvakkeen irtoamisesta lennolla. Tutkimuksessa selvisi, että korvakkeen kiinnityksessä käytetyt pultit läpäisivät tukirakenteet siten ettei rakenne enää kestänyt sen kohtaamaa kuormitusta. Ongelmakohdetta ei ole viranomaisen mukaan helppo havaita.

EASA:n mukaan samanlainen rakenne on käytössä myös kaikissa muissa Grob G 115 -koneidein ohjauspintojen kiinnityskorvakkeissa. Vastaavanlaisen ongelman toistuminen kiinnityskorvakkeissa ilman korjaustoimia voi johtaa ohjainpinnan irtoamiseen sekä mahdollisesti jopa lentokoneen hallinnan menetykseen.

Lentokonevalmistaja on julkaissut tapauksen seurauksena toimintaohjeet koneiden tarkastamiseksi sekä korjaamiseksi. Lentokelpoisuusmääräyksen mukaan kyseessä on kertaalleen tehtävä tarkastustoimi, joka jatkuu havaintojen perusteella mahdollisesti korjaustoimina. Tarkastukset ja mahdolliset korjaustoimet on tehtävä ennen seuraavaa lentoa. Havainnoista tulee informoida lentokonevalmistajaa.
 
“Kyseinen EAD aiheuttaa myös ilmavoimille tarpeen tarkastaa G 115E-kaluston korvakekiinnitykset sekä tarvittaessa korjata mahdolliset löydökset. Suomessa asia on jo tarkastelussa kaluston tyyppivastuuorganisaatiolla Patrialla ja toimenpiteet kaluston käyttöön palauttamiseksi ovat käynnissä, kommentoi Ilmavoimien suunnittelupäällikkö everstiluutnantti Saku Joukas Lentoposti.fi:lle

Uudesta tarkastusvaatimuksesta ja sen aiheuttamasta mahdollisesta korjaustarpeesta johtuen ilmavoimilla ei vielä ole arvioita, koska kaikki 28 GO-konetta olisivat käytössä. Tilannetta arvioidaan sen osalta parhaillaan.

Ilmavoimien alkeis- ja peruslentokoulutus toteutetaan tämän seurauksena edelleen pääsääntöisesti Vinka-koneilla sekä varusmies-, että kadettikurssien osalta. Ilmavoimat ei siis lennä tällä hetkellä lainkaan Grob G 115E -koneillaan.

GO1_sivusta"Grob:lla ehdittiin ilmavoimissa aloittaa pilottivaihe kouluttamalla koelentäjiä ja lennonopettajia. Myös pienehkö varusmiesryhmä aloitti koulutuksensa Grobilla, mutta heidän koulutuksensa päätettiin siirtää pian aloituksen jälkeen takaisin Vinka-kalustoon, jotta he varmasti ehtivät tarvittavat lentonsa lentää. Varmistimme, että kaikki varusmiehet ovat siten arvioinnissa samalla viivalla", kommentoi Joukas Lentoposti.fi:lle.

Grob G 115E on Saksassa valmistettu yleisilmailukone, jota käytetään mm. sotilaslentäjien peruskoulutuksessa. Ensilentonsa konetyyppi teki vuonna 1985. Tämä ilmavoimien uusi alkeiskoulukonetyyppi on hyvin samanlainen kuin nykyinen VN-kalusto eli koulutusmuutokset eivät ole suuria. Koneissa on sama moottori ja niiden suoritusarvot ovat hyvin lähellä toisiaan.

GO_ohjaamoSuomen ilmavoimien koneisiin toteutettavassa modifikaatiossa koneisiin asennetaan ns. lasiohjaamo eli monitoiminäytöt, uudet mittaristot ja GPS-pohjainen navigointijärjestelmä. Nämä modifioidut Grob G 115E-FIN -alkeiskoulukoneet tasoittavat ohjaajaoppilaiden tietä koulutuspolulla kohti Hawk-suihkuharjoituskoneita sekä ensilinjan hävittäjiä kuten F/A-18 Hornetia ja tässä tapauksessa sen HX-hankkeessa valittavia seuraajia.

Modifikaation läpikäyneiden GO-koneiden määrää ilmavoimat ei kommentoi, mutta koneiden kerrotaan täyttävän ilmavoimien alkeis- ja peruslentokoulutuksen vaatimukset pitkälle tulevaisuuteen. GO-koneiden elinkaareksi Suomen ilmavoimat arvioi noin 20-30 vuotta. MH

Lue myös: