Ilmavoimiin asteli heinäkuussa 680 uutta alokasta

FAF_HN_2Vuoden 2015 alusta Ilmasotakoulun rooli Ilmavoimien valtakunnallisena koulutuskeskittymänä kasvoi merkittävästi. Maanantaina 6. heinäkuuta varusmiespalveluksensa ilmavoimissa aloitti kaikkiaan 653 miestä ja 27 naista. Kesän saapumiserässä mukana ovat kutsuntojen kautta tulleet sekä erikoiskursseille valitut alokkaat. 

 Tällä kertaa Tikkakoski vastaanotti 361 varusmiestä, joista erikoisjoukkohaun kautta valittujen osuus on 161. Saapumiserässä 2/15 Ilmasotakoulu tarjoaa erikoiskoulutusta Lentoreserviupseerikurssilla, Sotilaskuljettajakurssilla sekä Lentoteknisen linjan ja Johtokeskuslinjan aliupseerikursseilla.

Lisäksi kutsuntojen kautta Satakunnan lennostoon valittiin 166 alokasta ja Karjalan lennostoon 153 henkilöä.

Ilmavoimien erikoiskursseille valikoituneet varusmiehet palvelevat 347 vuorokatta ja muilla palvelusaika määräytyy peruskoulutuskauden päättyessä. Koulutuksesta riippuen se on 165, 255 tai 347 vuorokautta.

FAF_HN_3"Positiivinen asenne ja yleisilme, toteaa Ilmasotakoulun Koulutuspataljoonan komentaja", kommentoi everstiluutnantti Mika Hakanen uusista alokkaista Ilmavoimien tiedotteessa.

Ilmasotakoulun varusmiesten määrä on kaksinkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana. Motivoituneita alokkaita tulee niin erikoisjoukkohaun kautta kuin kutsunnoistakin.

Hakasen mukaan saapumiserä ei koostaan huolimatta vaadi erityisjärjestelyjä. Petipaikat ovat kuitenkin täynnä edellisen saapumiserän varusmiesten viedessä niistä osan.

"Nykyiset kasarmitilamme eivät tosin mahdollista saapumiserävahvuuksien kasvattamista nykyisistä", mainitsee Hakanen.