Joustavammat viisumisäännöt lisäisivät matkailua EU:n alueelle

rajatarkastusautomaatti_1EU on tuoreen tutkimuksen mukaan menettänyt vuonna 2012 arviolta ainakin 6,6 miljoonaa potentilaalista matkailijaa. Syynä ovat hankalat viisumimenettelyt. Joustavammat ja yksinkertaisemmat viisumisäännöt voisivat lisätä Schengen-alueelle suuntautuvaa matkailua huomattavasti ja tuoda kymmenien miljardien vuositulot.

Helpottamalla laillisten matkailijoiden pääsyä Schengen-alueelle  tuettaisiin työpaikkojen luomista matkailussa ja siihen kytkeytyvillä aloilla. Euroopan komission tekemillä ehdotuksilla on tarkoitus lyhentää ja yksinkertaistaa viisumimenettelyjä lyhytaikaisia matkoja varten. Lisäksi ehdotuksilla on tarkoitus vähentää kustannuksia ja byrokratiaa, mutta huolehtia samalla myös turvallisuudesta.

Ehdotukset sisältävät lyhytaikaisen viisumin hakumenettelyn yksinkertaistamisen, hakumenettelyn nopeuttamisen, konsuliyhteistyön parantamisen, monikertaviisumin hakumenettelyn uudelleenmäärittelyn sekä kiertoviisumin käyttöönoton.

Eniten Shengen-alueen viisumeita haetaan Venäjältä, Ukrainasta, Kiinasta, Turkista ja Valko-Venäjältä sekä Intiasta. Pelkästään helpottamalla viisumimenettelyä näistä kuudesta maasta matkailu voisi kasvaa 30 prosentista peräti 60 prosenttiin. Tämä voisi tarkoittaa jopa 130 miljardin euron välittömiä tuloja viiden vuoden aikana (majoitus, ruokailu, liikenne, viihde, ostokset jne.) ja synnyttää noin 1,3 miljoonaa työpaikkaa matkailussa ja siihen kytkeytyvillä aloilla.

EU sai ulkopuolisten valtioiden kansalaisilta vuonna 2013 kaikkiaan 17 204 391 viisumihakemusta joista Shengen-valtiot myönsivät 16 139 701.

Ehdotuksille on seuraavaksi saatava Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksyntä. Tämän odotetaan tapahtuvan aikaisintaan vuonna 2015.

Muutosehdotusten tultua voimaan ne koskevat kaikkia Schengen-alueen yhteistä viisumipolitiikkaa soveltavia jäsenvaltioita sekä neljää Schengenin säännöstöön assosioitunutta valtiota (Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi). Bulgaria, Irlanti, Kroatia, Kypros, Romania ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät osallistu yhteiseen viisumipolitiikkaan.