Kuusamo on vuoden 2012 lentoasema

Finavia on valinnut vuoden 2012 lentoasemaksi Kuusamon lentoaseman. Valintakriteereinä korostuivat taloudellinen tehokkuus ja asiakastyytyväisyys. Vuoden lentoasema valittiin nyt 23. kerran. 

– Kuusamon lentoasemalla on onnistuttu tehostamaan toimintoja ja parantamaan taloudellisia tunnuslukuja. Lisäksi asiakaslähtöisenä palveluorganisaationa toimiminen on kuluvan vuoden aikana ollut hyvää ja asiakastyytyväisyys on sen myötä lisääntynyt. Sujuva lentomatkustaminen ja myönteiset kokemukset, ystävällisyys ja viihtyisyys, ovat Finavian asiakaskokemuksen kulmakiviä ja tämä on huomioitu hyvin Kuusamossa. Toimiva lentoasema on tärkeä tuki alueen elinkeinoelämälle, etenkin matkailulle, sanoo toimitusjohtaja Kari Savolainen Finaviasta.

Merkittävä tekijä tavoitteiden saavuttamisessa on motivoiva johtaminen sekä koko lentoaseman henkilöstön työpanos ja sitoutuminen. Kuusamossa on tehty lujasti työtä myös Finavian henkilöstöstrategian jalkauttamisessa, mikä näkyy esimiestyön ja henkilöstön kehityskeskustelujen kautta.

Vuoden lentoasema valittiin nyt 23. kerran. Käytäntö aloitettiin 1990. Kuusamo on edellisen kerran valittu vuoden lentoasemaksi vuonna 1993. Lentoasema otettiin käyttöön vuonna 1972 ja vuonna 2011 Kuusamon lentoaseman kautta kulki noin 92 000 matkustajaa.