Lennonjohtajat laajentavat työnseisauksia - kolme viikoittaista pistelakkoa

ANSF_app_tyopisteLennonjohtajien työehtosopimusneuvottelut työnantaja ANS  Finlandin kanssa eivät ole edenneet. Suomen  Lennonjohtajien Yhdistys SLJYry on tämän seurauksena päätynyt laajentamaan työnseisauksia tammikuun 2019 lopulta lähtien.

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry toimeenpanee kaksi  uutta viikoittaista työnseisausta. Ne alkavat 29.1. tiistaisin  ja  lauantaisin kello  02.00-08.00.  Myös aiemmin ilmoitetut, torstaisin kello 13.00-15.00  tapahtuvat työnseisaukset jäävät voimaan. 

SLJY:n mukaan työnseisaukset toistuvat viikoittain, kunnes työehtosopimusneuvottelujen osapuolet saavuttavat neuvottelutuloksen.

"Uusista työnseisauksista päätettiin verkkaisesti alkaneen  työriidan sovittelun vauhdittamiseksi", sanoo Suomen Lennonjohtajien Yhdistyksen SLJY:n puheenjohtaja Roy Myrberg. 

SLJY kertoo olevansa erittäin pettynyt työnantaja ANS Finlandin kanssa pitkään käytyjen TES-neuvottelujen kulkuun.

"Päästäksemme aidosti neuvottelemaan  ja  sopimaan  työehdoista olemme  pakotettuja laajentamaan  jo  antamaamme  työtaisteluilmoitusta. Työnantajamme  ANS  Finland  sekä Palvelualojen Työnantajat Palta eivät edelleenkään ole osoittaneet halua sopia  työehdoista, vaikka neuvotteluja on käyty  vuoden  2017  syksystä  lähtien,  viimeisimmäksi  valtakunnansovittelijan johdolla",  kertoo  SLJY:n  puheenjohtaja  Roy  Myrberg. 

Lennonjohtajat moittivat työnantajan edustajien olevan varsinneuvotteluhaluttomia (Uutisemme aiheesta voi lukea tämän uutisen lopun linkistä).

"SLJY pahoittelee matkustajille aiheuttamaansa  huolta  ja  toivoo tilanteen ratkeavan mahdollisimman pian neuvottelemalla", sanoo  Myrberg.

  "Näkemyksemme mukaan ANS Finland pystyy hoitamaan esimiesvoimin  lentoliikenteen keskeytyksittä  myös  uusien  työnseisausten  aikana", kertoo SLJY:n  pääluottamusmies  Katariina Syväys.  

Uudetkaan työnseisaukset eivät siis todennäköisesti tuo vaikutuksia lentoliikenteen sujuvuuteen. Vaikutukset näkyvät lähinnä ANS Finlandin esimiesten työtehtävien suunnittelussa.

Lue myös: