Lennonjohtoon työsulku - lennonvarmistus tehdään osin esimiesvoimin kahden viikon ajan

EFHK_APP_3(Päivittynyt klo 17.19)Palvelualojen työnantajat Palta ry on jätti valtakunnansovittelijalle ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettujen työsulkutoimenpiteiden on tarkoitus alkaa 2.2.2019 ja päättyä 15.2.2019.

Työnantaja kertoo työsulun avulla puolustautuvansa Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n ilmoittamien lakkojen haitallisia vaikutuksia vastaan sekä pyritään vauhdittamaan jo yli vuoden kestäneitä työehtosopimusneuvotteluja.

Paltan jättämä työsulkuilmoitus on käytännössä seurausta SLJY:n päätöksestä laajentaa lakkoiluaan 29.1.2019 lukien.

"Lennonjohtajat ovat kohdistaneet lakkonsa tavalla, joka vaikeuttaa lennonvarmistustoimintojen ylläpitoa lakkopäivinä. Työsululla selkiytämme tilannetta ja mahdollistamme toimivat poikkeusjärjestelyt siihen saakka kunnes uusi työehtosopimus saadaan aikaiseksi. Samalla tietysti toivomme, että työsulun uhka lisäisi SLJY:n halua solmia alalle ns. yleisen linjan mukainen uusi työehtosopimus", toteaa Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto.

Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta alkoivat jo syksyllä 2017. Vanhan sopimuksen voimassaolo päättyi 30.11.2017. Sen  jälkeen lennonjohtajat ovat olleet ns. sopimuksettomassa tilassa. SLJY:n joulun alla antama lakkoilmoitus siirsi neuvottelut valtakunnansovittelijan toimistoon.

"Olemme pettyneitä siihen, että tämän alan sopimusta rakennetaan joka kerta kuin Iisakin kirkkoa. Jotta ratkaisu saataisiin joskus aikaan, lennonjohtajien tulisi miettiä omia neuvottelutavoitteitaan realistiselta pohjalta. Muuten on vaarana, että kiista pitkittyy entisestään", jatkaa Aarto.

SLJY:n julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto on ollut voimassa helmikuusta 2018 alkaen. Tällä hetkellä lennonjohtajat ovat lakossa maanlaajuisesti joka torstai klo 13.00–15.00. Maanantaina SLJY ilmoitti laajentavansa lakkoaan 29.1.2019 lukien siten, että torstain lisäksi lennonjohtajat ovat lakossa myös tiistaisin ja lauantaisin klo 02.00–08.00.

Paltan ilmoittama työsulku toteutetaan Suomen kahdeksalla suurimmalla lentoasemalla pääosin kuuden tunnin kestoisina jaksoina kuutena päivänä viikossa kahden viikon ajan.

Työsulun aikana lennonvarmistuspalvelut hoidetaan esimiesvoimin ja vaikutuksia liikenteelle ei lähtökohtaisesti ole.

Valtakunnansovittelija uskoo, että työnseisausten laajennuksilla pyritään lisäämään painetta työriidan ratkaisemiseksi.

Kiistaa on osapuolten välillä edellisen kerran selvitelty valtakunnansovittelijan johdolla  perjantaina 11. tammikuuta 2019. Tapaaminen ei johtanut sopuun osapuolten välillä.

"Sovittelua jatketaan, kun osapuolilla on valmius liikkua näkemyksissään sovun aikaansaamiseksi", toteaa valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala.

Päivitys kello 17.19: Lisätty valtakunnasovittelijan lausunto.

Lue myös: