Lentosääntöjä päivitetään - UAV-järjestelmille oma avauskutsu ja uusi transponderikoodi

UAS_ohjaus_1Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on käynnistänyt määräyshankkeen Suomessa sovellettavien lentosääntöjen päivittämisestä. Muutoksissa huomioidaan erityisesti miehittämätöntä ilmailua. OPS M1-1 -määräysmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vielä vuoden 2024 aikana.

Maaliskuussa 2024 käynnistyneessä määräyshankkeessa päivitetään sotilasilmailun poikkeuksia lentosäännöistä siltä osin kuin ne koskevat miehittämätöntä ilmailua.

Miehittämättömän ilma-aluksen avauskutsussa lennonjohdolle ehdotetaan käyttöön uutta remote-etuliitettä. Remote-etuliitteen käyttö parantaisi tilannetietoisuutta sekä lennonjohdon että muiden ilmatilankäyttäjien näkökulmasta. Tällainen muutos on valmisteilla myös kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n omissa muutoshankkeissa.

Muutoksessa ehdotetaan uuden transponderikoodin 7400 käyttöönottoa, jolla ilmaistaisiin jatkossa etäohjatun ilma-aluksen ohjausyhteyden katkeamista eli ns. lost C2 link -tilannetta. Muutos tulisi käyttöön ainakin sotilasilmailussa. Kansallisilla ilmailuviranomaisilla on mahdollisuus määrätä transponderikoodien käytöstä tarvittaessa myös siviili-ilmailussa.

Uuden transponderikoodin käyttöönotto helpottaisi lennonjohdon toimintaa, koska mahdollisen häiriön luonteesta saataisiin nopeasti tarkempi tieto.

UAS_Talarion_Tanan300Määräyshankkeessa selvitetään myös tilanteita, jotka johtuvat miehittämättömän ilma-aluksen rajallisesta visuaalisesta kyvykkyydestä tai muusta vaikeudesta noudattaa lentopaikalla sovellettavia yleisiä sääntöjä ja toimintamalleja.

Määräyshankkeessa tarkistetaan muutenkin määräyksen ajantasaisuus huomioiden EU:n SERA-asetukseen 923/2012 (Standardised European Rules of the Air) edellisen määräyspäivityksen jälkeen tulleet muutokset.

Traficom kuulee sidosryhmien kommentteja lausuntokierroksen aikana. Sotilasilmailun edustajat ovat mukana yhteistyössä jo määräysvalmistelun aikana.