Liikennemuotojen hinnoittelu suurennuslasin alle

keharata_liikennevirastoLiikenne- ja viestintäministeriö on asettanut liikennepoliittisen selonteon linjausten mukaisesti työryhmän selvittämään liikennemuotojen hinnoittelun kehittämistä. Työryhmän tehtävänä on laatia kaikkia liikennemuotoja koskeva maksujen ja verojen kokonaistarkastelu ja määritellä pitkän aikavälin strategia hinnoittelulle. Se tarkastelee tie-, rautatie-, lento- ja meriliikenteen hinnoittelua.

Hinnoittelun eli liikenteen vero- ja maksupolitiikan avulla voidaan ohjata ja tehostaa liikennejärjestelmän käyttöä, kerätä rahoitusta valtiolle, parantaa turvallisuutta, vähentää ympäristöhaittoja sekä rahoittaa liikennejärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä.

Tieliikenteen osalta tarkastelu tapahtuu jo käynnissä olevassa Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittävässä työryhmässä. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut erillisen työryhmän valmistelemaan merenkulun väylämaksujen uudistamista.

Väylämaksu on valtion perimää veroa, joka on mitoitettu niin, että tulot kattavat julkisten kulkuväylien ja turvalaitteiden rakentamisen, ylläpidon ja hoidon. Väylämaksulakia sovelletaan Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittaviin aluksiin. Väylämaksua on suoritettava, kun alus saapuu ulkomailta Suomeen tai aluksen saapuessa suomalaisesta satamasta suomalaiseen satamaan.

Ministeriössä valmistellaan parhaillaan meriliikennestrategiaa ja lentoliikennestrategiaa. Hinnoittelua koskevien työryhmien työ liitetään osaksi näitä strategioita.

Liikenteen hinnoittelun kokonaistarkastelun työryhmän puheenjohtajina toimivat liikenneneuvos Tuomo Suvanto ja liikenneneuvos Seppo Öörni. Työryhmän toimikausi on 11. lokakuuta .2012 - 31. maaliskuuta 2014.

 

Lue myös: