Lohtajan rannalla harjoitellaan ilmapuolustusta - luvassa silppua ja soihtuja

amraam_nasams_ratheonValtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus 2/2016 järjestetään 14.–24. marraskuuta Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella. Mukana ovat Karjalan prikaati, Jääkäriprikaati, Panssariprikaati ja Ilmasotakoulu. Lentotoimintaa on niin helikoptereilla kuin erilaisilla kiinteäsiipisillä sotilasilma-aluksilla.

Ilmapuolustusharjoitus on ilmatorjunnan varusmiesten ja reserviläisten tärkein ampumakoulutus- ja taisteluharjoitus. Harjoituksen tavoitteena on kehittää asevelvollisten sekä henkilökunnan osaamista ilmatorjunnan eri tehtävissä sekä harjoitella puolustushaarojen ilmapuolustuksellista yhteistoimintaa.

Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 1400 henkilöä ja siihen osallistuu joukkoja Maavoimien ilmatorjuntakoulutusta antavista joukko-osastoista ja Ilmavoimista.

Stinger_1Ilmapuolustusharjoitus on kaksivaiheinen. Harjoituksen ampumavaiheessa 14.–17. marraskuuta ammutaan kovapanosammunnat ilmatorjunnan ohjusjärjestelmillä sekä ammusaseilla.

Taisteluvaiheessa 18.–23. marraskuuta keskitytään erityisesti ilmatorjunnan taisteluun ja sen johtamiseen sekä ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamiseen. Taisteluvaiheen aikana ei ammuta kovilla ampumatarvikkeilla.

Harjoituksen johtaa ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Ari Grönroos. Johto-organisaation harjoitukseen muodostaa Ilmasotakoulu ja tukiorganisaation Karjalan prikaati.

Harjoitukseen liittyy helikopteritoimintaa alueella koko harjoitusjakson ajan sekä muuta lentotoimintaa eri konetyypeillä 19.–23. marraskuuta kello 7.00–21.00 välisinä aikoina.

Lentotoiminnassa käytetään tutkahäirintään tarkoitettua silppua ja lämpöhakuisia ohjuksia harhauttavia soihtuja. Silppu saattaa aiheuttaa ylimääräisiä kaikuja esimerkiksi säätutkassa. Soihdut puolestaan näkyvät valopilkkuina taivaalla. Lennoista saattaa lisäksi aiheutua melua.

Harjoitusjoukkojen moottorimarssit aiheuttavat normaalia suurempia liikennemääriä ja saattavat täten vaikuttaa muuhun liikenteeseen.

Harjoituksen kulkua voi seurata verkossa:

Maavoimat.fi
Facebook.com/maavoimat #IPH2/16
Twitter.com/maavoimat
Instagram.com/puolustusvoimat.fi