LVM: Suomen ja Venäjän välinen lentoliikenne kasvussa -älyliikennekäytävät tulossa

EFHK_checkin_automaattiLiikenne- ja viestintäministeriö julkisti selvityksen Suomen ja Venäjän välisestä liikenteestä vuosille 2020 ja 2030. Julkaisu sisältää  ennusteen talouden ja liikenteen kehityksestä. Lentoliikenne maiden välillä on tutkimuksen mukaan kovassa kasvussa.

Selvityksessä laadittujen ja yleisten ennusteiden mukaan Venäjän talouden kasvu seuraavien vuosikymmenten aikana on vakaata. Sen takia Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä sekä tavaravirrat että henkilöliikenne tulevat kasvamaan. Selvityksessä arvioitiin liikenteen ja liikennesuoritteen määriä vuosille 2020-2030.

LVM:n ennustemallin mukaan Suomen ja Venäjän välinen rajaliikenne nousee nykyisestä reilusta 11 miljoonasta rajanylityksestä vuoteen 2020 mennessä yli 22 miljoonaan ja vuoden 2030 kohdalla ylityksiä on jo 29 miljoonaa.

LVM_LOGOLentoliikenteen kasvuluvut ovat myös kovat. Vuoden 2011 aikana lentoliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehtiin 273 000 rajanylitystä ja määrän uskotaan tuplaantuvan vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2030 lentoliikenteen rajanylityksiä olisi vuosittain jo miljoona.

Selvityksen mukaan lentoliikenteen ja meriliikenteen osalta sekä kasvumahdollisuudet että epävarmuustekijät ovat suurimpia. Lentoliikenteen kilpailumahdollisuuksien odotetaan paranevan Venäjällä ja halpalentoyhtiöiden saavaan jonkinlaisen osuuden kansainvälisistä yhteyksistä, mutta ne voivat suuntautua myös muualle eurooppalaisille hub-kentille. Noin 800-1000 kilometrin etäisyys Moskovasta Suomeen on erittäin sopiva lentoetäisyys.
 
Jotta rajanylitykset ja liikennevirrat saataisiin toimimaan saumattomasti, on tärkeää kehittää viranomaisyhteistyötä ja yhteisiä suunnitteluprosesseja.
 
Älyliikennekäytävä Pietarin ja Helsingin välille
 
Helsinki-Pietari välille on  tavoitteena kehittää kestävää liikkumista ja tavaraliikenteen toimivuutta hyödyntäen kehittyviä älyliikenteen palveluita. Älyliikennekäytävä sisältää kaikki eri liikennemuodot: maantie-, rautatie-, meri- ja lentoliikenteen ja sekä henkilö- että tavaraliikenteen, ja kattaa myös satamat, terminaalit ja rajanylityspaikat.
 
Älyliikennehankkeen päämääränä on ratkaista liikenteen ja liikkumisen ongelmia Helsinki-Pietari käytävällä. Tavoitteena on luoda uusia mahdollisuuksia älyliikennekäytävän käyttäjille ja myös käytävän alueille: johtavana ajatuksena on kehittää ja tarjota samanlaisia ja yhteisesti toimivia palveluita, joita käyttäjät pystyvät hyödyntämään omilla laitteillaan saman käyttöliittymän kautta
 
Tavoitteisiin kuuluu myös Pietarista kulkevan Allegro-junan matkustajavirtojen ohjausta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. LVM:n mukaan alustavia keskusteluja on jo käyty Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) kanssa.

Yhteistyön myötä junamatkustaja saisi tiedot jatkoyhteyksistä lentoasemalle ja matkustusohjeet aina lähtöportille saakka.
 
 
Reitti eteenpäin

Ministeriön mukaan lähivuosien aikana on tärkeää muodostaa yhteinen visio 2030 ja siihen tarvittava tiekartta. Samanaikaisesti on kehitettävä viranomaisyhteistyötä maiden sisällä ja välillä.
 
Vision vaatimat investoinnit olisi käynnistettävä viimeistään kahdeksan vuoden kuluttua. Pitkällä yli kymmen vuoden tähtäimellä on varmistettava myös rahoitus jotta vaadittavat tavoitteet  vuodelle 2030 saavutettaisiin.
 
Rahoituksella on määrä varmistaa älyliikennekäytäviä tukevien rajanylitykseen ja matkustajapalveluihin liittyvät tietotekniset sovellukset.