LVM:n virastouudistus lausuntokierrokselle - Trafi, Viestintävirasto ja Liikennevirasto pääosin yhteen

LVM_1Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa uudistetaan vastaamaan liikenteen ja viestinnän murrokseen. Valmisteilla olevassa virastouudistuksessa rakenteita muutetaan niin, että ne mahdollistavat entistä paremman palvelun, liiketoimintaympäristön ja tiedon hyödyntämisen.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen hallituksen esitykseksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta. Uudistus on osa hallituksen tavoitetta liikenteen digitaalisten palveluiden rakentamisessa.

Esitykseen sisältyvät virastolait, niiden voimaanpanolaki sekä lähes 100 liitelakia, joilla uudistus toteutetaan. Lausuntoaika päättyy 23.2.2018.

Esityksessä ehdotetaan, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistettäisiin uudeksi virastoksi, Liikenne- ja viestintävirastoksi. Uusi virasto aloittaisi toimintansa 1. tammikuuta 2019.

Viraston tehtäviin kuuluisivat viestinnän osalta nykyisen Viestintäviraston tehtävät. Liikenteeseen liittyvät tehtävät sisältäisivät Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tehtävien lisäksi nykyisestä Liikennevirastosta siirtyviä tehtäviä, muun muassa merikartoituksen järjestäminen, kauppa-alustukien myöntäminen ja julkisen liikenteen kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Nykyinen Liikennevirasto vaihtaisi nimensä Väylävirastoksi, mutta jatkaisi muutoin keskeytyksettä toimintaansa. Osa Liikenneviraston nykyisistä tehtävistä jäisi Väyläviraston tehtäväksi. Sen vastuulla olisivat liikenneväylien suunnitteleminen, kehittäminen ja kunnossapito mukaan lukien talvimerenkulun tehtävät.

Samassa yhteydessä Liikenneviraston nykyiset liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut (tie- rautatie- ja meriliikenteen ohjaus) muutettaisiin osakeyhtiöksi ja tehtävät siirrettäisiin perustettavaan valtion erityistehtäväyhtiöön. Erityistehtäväyhtiötä koskeva luonnos hallituksen esitykseksi lähti lausunnoille 22.12.2017.

Virastouudistuksen voimaanpanolain ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian.

Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 23. helmikuuta 2018. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lue myös: