Pirkkalaan nousevan ilmailualan oppilaitoksen peruskivi muurattiin

patria_pirkkala_0616Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Patria Oyj:n käyttöön tulevan ilmailualan oppilaitoksen peruskivi muurattiin 14. kesäkuuta. Uusi koulutuskeskus nousee Finavian omistamalle alueelle Tampere-Pirkkalan lentoasemalla.

Pirkkalaan rakennettavan uuden koulutuskeskuksen tiloista tulee Patria Pilot Training -yksikön käyttöön noin 40 prosenttia. Patria siirtää lentokoulutuksensa Pirkkalaan, kun Malmin lentoaseman nykymuotoinen toiminta päättyy vuoden 2016 lopussa.

Patria_tails_2Uudet tilat tarjoavat tehokkaan ja modernin toimintaympäristön Patrian ammattilentäjäkoulutustoiminnan jatkumiselle ja laajentumiselle Suomessa.

Patria Pilot Training -yksikön aloittaminen Tampere-Pirkkalassa tulee lisäämään tuntuvasti Tampereen lentoaseman operaatiomääriä. Finavia uskoo ilmailualan toiminnan keskittymisen vahvistavan Tampere-Pirkkalan lentoaseman kilpailukykyä.

Toisena toimijana kiinteistössä on Tampereen seudun ammattiopisto, joka sijoittaa sinne lentokoneasentajien koulutuksen kokonaisuudessaan.

TP_koulutuskeskus_1Tampereen kaupungin ylläpitämän Tredun Pirkkalan toimipisteessä tullaan antamaan ainoana Suomessa B2-lupakirjaan tähtäävää avioniikka-asentajan perustutkintoon johtavaa koulutusta yhteiseurooppalaisen koulutusohjelman mukaan.

Tämän lisäksi järjestetään lentokonealan erityyppisiä muuntokoulutuksia näyttötutkintoina ja oppisopimuskoulutuksena sekä jatkossa myös lentoasema-huoltajan ja turvallisuusalan koulutuksia sekä kansainvälistä ilmailualan asentajakoulutusta. Opiskelijoiden määrä tulee nousemaan nykyisestä noin sadasta opiskelijasta noin 240 opiskelijaan.

Uusi koulutuskeskus avaa uusia mahdollisuuksia ilmailualan eri toimijoiden ja koulutuksen järjestäjien väliselle yhteistyölle. Toteutettava yhteistyömalli parantaa merkittävästi toimintaedellytyksiä ja luo kasvun mahdollisuuksia sekä kotimaisen että kansainvälisen koulutustarjonnan osalta.

TP_koulutuskeskus_2Hankkeen rakennuttaa Tredu-Kiinteistöt Oy ja sen laajuus on noin 9100 neliömetriä. Kokonaiskustannusarvio on 16,3 miljoonaa euroa, josta asematason osuus on 920 000 euroa. Rakennus valmistuu huhtikuussa 2017.

Hankkeen pääsuunnittelija on Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy. Rakennuttajakonsulttina toimii Tampereen Tilakeskus Liikelaitos ja ISS Proko Oy. Pääurakoitsijana on SSR Länsi-Suomi Oy.

Hankkeen etenemiseen ovat ratkaisevasti vaikuttaneet myös Finavia Oyj ja Pirkkalan kunta. Finavia Oyj vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella kiinteistölle tarvittavan tontin ja luo edellytykset asematason toimintaan. Pirkkalan kunta toteuttaa alueelle kunnallistekniikan.

Lue myös: