Tredu-Kiinteistöt Oy rakennuttaa Pirkkalan uuden ilmailualan koulutuskeskuksen

TP_koulutuskeskus_1Tredu-Kiinteistöt Oy rakennuttaa Pirkkalan uuden ilmailualan koulutuskeskuksen. Kaikkiaan 10 000 neliömetrin oppilaitosrakennuksen investoinnin arvo on noin 20 miljoonaa euroa. Koulutuskeskuksen tiloista noin 40 prosenttia tulee Patrian käyttöön ja loput kuuluvat Tampereen seudun ammattiopisto Tredulle.

Käynnistetty hanke on merkittävä Tampere–Pirkkala lentoaseman toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen kannalta. Lentokenttäympäristön toiminnot monipuolistuvat ja vahvistuvat tärkeällä tavalla.

Kohteen hankesuunnitelma on valmis ja hyväksytty. Suunnittelun takana on Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy. Koulutuskeskus tulee sijoittumaan Pirkkalan nykyisen matkustajaterminaalin länsipuolella.  Kiinteistö tulee Tredu-Kiinteistöt Oy:n omistukseen. Rakennusten väliin jää laaja alue Finavian tulevien hankkeiden käyttöön.

Suunnittelussa on korostettu oppilaitosten ja ilmailualan toimijoiden välistä yhteistyötä niin toiminnassa kuin tilojen käytössä. Toteutussuunnittelu on käynnistetty ja tavoiteaikataulun mukaan tilat ovat vuokralaisten käytössä keväällä 2017.

Uusia työpaikkoja hankkeen toteutumisen myötä syntyy ja siirtyy muualta 40–50. Pirkkalaan muodostuu public–private yhteistyönä lentokenttäympäristöön valtakunnallisesti merkittävä ilmailualan osaamiskeskus ja oppimisympäristö, mikä antaa hyvät lähtökohdat myös koulutuksen kansainvälistämiselle.

Lue myös: