Presidentti hyväksyi lentoliikennesopimuksen Kanadan, EU:n ja sen jäsenvaltioiden välille

LeijonavaakunaTasavallan presidentti Sauli Ninistö hyväksyi 6. helmikuuta Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen.  Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen lentoliikennesopimus on sekasopimus, jonka määräykset kuuluvat osittain unionin ja osittain jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Samalla presidentti vahvisti lain Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 316/2014 vp).

Sopimuksessa sovitaan mm. miten ja millä ehdoin osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Se korvaa aiemmat jäsenvaltioiden ja Kanadan väliset sopimukset ja tehostaa entisestään kilpailua lentoliikennemarkkinoilla.

Finnair on operoinut ainoana lentoyhtiönä Suomesta suoria lentoja Kanadan Torontoon. Kesäreittiä operoitiin kolme kertaa viikossa.

Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.