Rajan Dornier lähtee Italiaan osallistuakseen Frontexin yhteisoperaatioon

Raja_Dornier_closeup_2Rajavartiolaitoksen Dornier Do 228 -valvontalentokone lähtee perjantaina 29. huhtikuuta EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin koordinoimaan JO EPN Triton -yhteisoperaatioon Italiaan. Koneella suoritetaan valvontalentoja Italian eteläpuoleisella merialueella.

Joint Operation European Patrols Network Triton 2016 -yhteisoperaatiolla pyritään torjumaan keskisen Välimeren reitiltä Italiaan ja Italian kautta muualle Euroopan unioniin suuntautuvaa laitonta maahantuloa.

doriner_rajavartiolaitosRajavartiolaitos tukee Dornier-valvontalentokoneella tällä hetkellä nopeimmin kasvavan laittoman maahantulon paineen alla olevaa Italiaa. Dornier ja sen miehistö tukeutuvat Italiassa Sisilian saarella sijaitsevaan Sigonellaan.

Italian ja Frontexin pyyntöihin perustuen Rajavartiolaitos on päättänyt pidentää alun perin toukokuun ajaksi suunniteltua osallistumista yhdellä viikolla. Suomalaiskone valvoo merialueita  1. toukokuuta - 7. kesäkuuta 2016 välisenä aikana.

Operaatiossa toimivat ilma- ja pinta-alusyksiköt osallistuvat laittoman maahantulon torjunnan lisäksi muihin rannikkovartiostotoimintoihin, kuten ympäristön turmelemisen paljastamiseen, meripelastukseen ja merialueiden kautta tapahtuvan rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan.


Laittomat rajanylityksen iso ongelma

Raja_Dornier_in_1Vuoden 2016 tammi-maaliskuun aikana EU:n ulkorajoilla on havaittu noin 283 000 laitonta rajanylitystä. Valtaosa näistä henkilöistä, noin 153 000, on tullut EU:n alueelle niin sanottua Itäisen Välimeren reittiä Turkista Kreikkaan. Laittomien maahantulijoiden määrä Itäisen Välimeren reitillä on kuitenkin vähentynyt 18.3.2016 EU:n ja Turkin välillä solmitun takaisinottosopimuksen jälkeen.

Kohti Italiaa suuntautuvalla Keskisen Välimeren reitillä laittomien maahantulijoiden lukumäärät ovat sen sijaan olleet viime aikoina kasvussa. Maaliskuussa Keskisen Välimeren reitillä havaittiin noin 9600 laitonta ulkorajan ylitystä. Vuoden 2015 maaliskuussa vastaava luku oli noin 2300.

Rajavartiolaitos osoittaa vuonna 2016 Frontexin koordinoimiin operaatioihin noin 18,8 henkilötyövuotta. Valtaosa tästä tuesta, noin 10,9 henkilötyövuotta, kohdistetaan Kreikan johtamiin yhteisoperaatioihin.

Merkittävin yksittäinen panostus tänä vuonna on vartiolaiva Merikarhun osallistuminen JO Poseidon Rapid Intervention -operaatioon Egeanmerellä. Alus aloitti operatiivisen toiminnan Kreikan ja Turkin välisellä merirajalla 25.1.2016. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan alus lähtee Egeanmereltä paluumatkalle kohti Suomea 10.5.2016.