Rajavartiolaitos koelensi miehittämätöntä UMS Skeldar V-200 ilma-alusta Valvonta 2 -hankkeessa

Skeldar_air_RajaRajavartiolaitos on suorittanut syyskuun aikana vartiolaiva Turvalta käsin koelentoja ruotsalaisen Saabin ja sveitsiläisen UMS Aero Group AG:n miehittämättömällä UMS Skeldar V-200 ilma-aluksella. Kyseessä on osa Valvonta 2 -hankkeen koelentoja, jossa selvitetään erilaisten miehittämättömien ilma-alusten toimivuutta sensorialustoina viranomaiskäytössä pohjoisella Itämerellä. Jo aiemmin hankkeen koelentoja on suoritettu ainakin kahdella muulla UAS-järjestelmällä.

Valvonta 2 -hankkeessa pyritään selvittämään miten uudenlainen valvontateknologia soveltuu vaativiin viranomaistehtäviin. Projektissa saatiin jo vuonna 2019 rohkaisevia kokemuksia miehittämättömien ilma-alusten käytöstä merellisissä viranomaistehtävissä.
 
Raja_lento_Turva_1Koelentoja on suoritettu aiemmin itävaltalaisen Schiebelin Camcopter S-100 -pienoiskopterilla ja amerikkalaisen Insitun Scan Eagle -lennokilla. Niille lennettiin samanlainen koelento-ohjelma, joka sisälsi kohteiden paikantamista ja tunnistamista, valvontatehtäviä sekä yölento-osuuden.

Testialustana on toiminut vartiolaiva Turva, jossa ilma-aluksia kyettiin lennättämään mereltä käsin ja keräämään kokemusta niiden lennättämisestä laivalta. Valvonta 2 -hankkeen jatkuessa selvitetään myös toimintamallia, jossa laitteet lähetettäisiin matkaan ja vastaanotettaisiin edelleen Turvalla, mutta ohjaaminen suoritettaisiin toisaalla.

Skeldar_kannella_1_Raja
Nyt syyskuussa 2021 Rajavartiolaitos on suorittanut koelentoja pystysuoraan lentoonlähtöön ja laskeutumiseen kykenevällä Saabin ja UMS Aero Group AG:n miehittämättömällä UMS Skeldar V-200 ilma-aluksella. Se on valmistajan mukaan on suunniteltu erityisesti meritoimintaan.
 
Skeldar V-200:n tehtäväkenttä on laaja ja se soveltuu esimerkiksi tiedustelu-, tunnistus- ja maalinosoitustehtäviin sekä elektroniseen sodankäyntiin. Muita sovelluksia voisivat olla mm. etsintä- ja pelastustehtävät ja aluevalvonta sekä C4ISR-tarpeiden (Command, Control, Communications, Computers Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) toteuttaminen taistelukentällä.
 
Skeldar_mitatSkeldar V-200 -järjestelmällä voidaan lentää jopa yli viiden tunnin mittaisia tehtäviä ja datalinkki toimii 200 kilometrin etäisyydelle saakka. Skeldarin lakikorkeus on kolme kilometriä ja maksimi lentonopeus on 140 km/h. Polttoaineena Skeldar käyttää lentokerosiinia.
 
Skeldar V-200 on rakennettu alhaisia elinkaarikustannuksia ajatellen ja modulaarinen rakenne mahdollistaa muutostyöt ja kehittämishankkeet sekä hyötykuorman vaihtamisen.
 
Monipuolista hyötykuormaa kuten stabiloituja elektro-optisia ja infrapunasensoreita, optista tutkaa, SAR-tutkaa (Synthetic Aperture Radar), spektrikameroita, kommunikaatiolinkkijärjestelmiä tai seurantajärjestelmiä kuljettavan ilma-aluksen maksimilentoonlähtöpaino on 235 kg.
 
Belgia ja Hollanti ovat ostaneet Skeldar-järjestelmiä merivoimille heinäkuussa 2020. Kesällä 2018 Saksan merivoimat valitsi UMS Skeldar V-200:n K130 Braunschweig-luokan korveteilleen. Asiakkaana on myös Kanadan merivoimat. 
 
Skeldar_kannella_2_RajaMiehittämätön ilma-alus nähdään Rajavartiolaitoksella kustannustehokkaana ja operatiivista toimintakykyä olennaisesti tehostavana välineenä. Käynnissä olevassa hankkeessa haetaan ratkaisua, joka palvelisi eri viranomaisten tarpeita.

Rajavartiolaitos toteuttaa Valvonta 2 -projektia yhteistyössä ilmatieteen laitoksen, Liikenne- ja viestintäviraston, maa- ja metsätalousministeriön, Merivoimien, Suomen ympäristökeskuksen, Tullin sekä Väyläviraston kanssa. Projektia rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (European Maritime and Fisheries Fund).
 
Rajavartiolaitos on käyttänyt purjehduskausilla 2020 ja 2021 Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA:lta lainattua Schiebel S-100 Camcopteria operatiivisissa tehtävissään. MH
 
Lue myös: