Raportti Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön tiivistämisedellytyksistä valmistui

defmin_logoSuomen puolustusministeri Carl Haglund ja Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist ovat tänään 2. helmikuuta 2015 vastaanottaneet maiden puolustusministeriöiden ja puolustusvoimien yhdessä laatiman raportin Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön tiivistämisedellytyksistä.

defmin_puolyhttyo_2Raportti on laadittu puolustusministereiden 6. toukokuuta 2014 toimeksiannon pohjalta, jonka mukaan maiden puolustusministeriöitä ja puolustusvoimia pyydettiin tarkastelemaan maiden välisen rauhan ajan puolustusyhteistyön tiivistämisedellytyksiä kaikkien puolustushaarojen ja yhteisten toimintojen osalta.

Raportti on turvaluokiteltu. Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt käynnistävät nyt raportin tulosten kansallisen ja yhteisen arvioinnin, jossa tarkastellaan muun muassa yhteistyön hyötyjä ja tarvittavia jatkotoimenpiteitä.

Puolustusministerit kertovat yhdessä raportin tuloksista 17.2.2015 Tukholmassa Folk & Försvar:n ja Suomen instituutin (Finlandsinstitutet) järjestämässä tilaisuudessa. Siellä julkistetaan raportin pääkohdat.

Toukokuussa 2014 kerrottiin, että poliittinen päätöksenteko yhteistyön syventämisestä tehdään Puolustusministeriön ja Puolustusvoimien kanssa helmikuusta 2015 lähtien. Käytännön yhteistyö alkaisi viimeistään keväällä 2015.

Ilmavoimien välisen yhteistyön lisäksi selvitystyötä tehtiin yhteistyön syventämisestä myös maa- ja merivoimien kanssa. Luvassa on myös yhteistä materiaalihankintaa.

Lue myös Lentoposti.fi:n uutinen aiheesta 6. toukokuuta 2014: