Redstone AERO ja Robots Expert tarjoavat käytännön ilmaliikenneratkaisuja alueille ja kaupungeille

RedStoneAero_2022Kaksi Suomen johtavaa tulevaisuuden ilmaliikenteen toimijaa, Redstone AERO Oy ja Robots Expert Finland Oy tiivistävät yhteistyötä. Yhtiöt laajentavat yhteistarjontaa alueille ja kaupungeille kaupunki-ilmailu markkinan (Urban Air Mobility - UAM) kasvaessa. Robots Expert siirtää toimintansa Pyhtäälle ja tavoitteena on luoda pohja drone- ja vertiport-infralle.

“Ilmaliikenne on valtavassa murroksessa. Muutosnopeus aiheuttaa valtavia paineita niin elinkeinopolitiikan kuin alueiden ja maankäytön suunnittelulle, sillä jokainen uudenlainen ilma-alus tarvitsee infrastruktuuria ja palveluita. Uskomme yhteistyömme ja asiantuntijuutemme auttavan alueita ja kaupunkeja hyödyntämään tulevaisuuden ilmaliikenteen tuomat mahdollisuudet kestävän kasvun näkökulmasta", toteaa Redstone AERO Oy:n toimitusjohtaja Jouni Eho.

Pyhtaa_4 “Kaupunki-ilmailu (UAM) markkina kasvaa tänä vuosikymmenenä voimakkaasti. Olemme huomanneet, että alueet ja kaupungit haluavat ymmärtää, mitä konkreettisia toimenpiteitä ohjata ja edistää droonien ja ilmataksien käyttöönottoa. Yhdessä Redstone AERO:n kanssa voimme palvella asiakkaita aina selvityksistä toteutuksiin asti", toteaa toimitusjohtaja Tero Vuorenmaa Robots Expert Finland Oy:sta. 


Kestävää kasvua ja saavutettavuutta alueille ja kaupungeille

Pyhtaa_ilmasta_1Redstone AERO ja Robots Expert ovat tuotteistaneet koulutuspalvelun, jonka tarkoituksena on luoda pohjaa drone- ja vertiport infrastruktuurin ja palveluiden käyttöönotolle.

Koulutuspalvelua tarjotaan maakuntien liitoille, elinkeinoyhtiöille ja kaupungeille, jotta valmiudet edistää investointeja tulevaisuuden ilmaliikenteen infraan kehittyvät.

“Visiomme on, että suomalaiset kaupungit ja alueet ovat edelläkävijöiden joukossa drone- ja vertiporttien käyttöönotossa", toteaa Jouni Eho.

 

Robots Expert siirtää Suomen toimipisteen Helsinki East Aerodromelle

Pyhtaa_5Osana yhteistyötä Robots Expert siirtää pääkonttorinsa Helsinki East Aerodromelle, jossa yhtiö voi myös kouluttaa droneoperaattoreita aidossa lentokenttäympäristössä.

“Olemme toteuttaneet useita demo- ja testilentoja Helsinki East Aerodromella jo tähän asti. Siirtämällä yhtiön konttorin Helsinki East Aerodromelle haluamme olla lähellä rakentuvaa ekosysteemiä ja yhteisön muita toimijoita”, toteaa toimitusjohtaja Tero Vuorenmaa.


Helsinki East Aerodrome tunnetaan myös TechRunway -tapahtumista

Pyhtaa_korjulaPyhtäällä järjestetään vuosittainen ilmaliikenteen ammattilaisten Tech Runway -kongressi- ja messutapahtuma. Seuraavan kerran Tech Runway järjestetään 1. syyskuuta 2022. Lentopaikan ympärille on muodostunut myös toimialan LIFT-verkosto, johon kuuluu niin yhteiskunnallisia kuin elinkeinoelämän toimijoita.

Heinäkuussa 2021 Helsinki-East Aerodromella järjestettiin myös useita satoja ihmisiä paikalle houkutellut ilmailutapahtuma. Myös tällaiselle ilmailutapahtumalle Korjula lupailee jatkoa. Pyhtäällä sijaitsee myös mm. vapaalentotunnelin sisältävä tapahtuma- ja elämyskeskus Aeronautica Arena. MH

 Lue myös: