Reserviläisliitto kysyi kansan suosikkia Hornetin seuraajaksi - "en osaa sanoa" voitti

HN_MLU_ilmavoimatSuomen Hornet-hävittäjät tulevat tiensä päähän vuosina 2025–2030. Kantar TNS Oy selvitti Reserviläisliiton toimeksiannosta, mikä on suomalaisten suosikki uudeksi Ilmavoimien uudeksi monitoimihävittäjäksi. Ykköseksi kyselyssä nousi Saab JAS 39 Gripen. Eniten vastauksia sai kuitenkin vaihtoehto "en osaa sanoa".

Tällaisella kyselyllä on puhdas kuriositeettiarvo, sillä huutoäänestyksellä ei uutta konetyyppiä tietenkään valita. Nykyisin Ilmavoimat tekee perusteellisen evaluoinnin koelentoineen kaikista ehdokkaista. Myös koneen elinkaarikustannukset selvitetään. Jo Hornetia 90-luvun alussa valittaessa suomalainen alan osaaminen sai tunnustusta maailmalta.

Nyt julkaistu tutkimustulos kuitenkin kertoo jotain eri konetyyppien tunnettuudesta Suomessa. Ykkösenä oli siis Gripen ja toiseksi tuli Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Gripen on ollut runsaasti julkisuudessa ja Saab on panostanut voimakkaasti tuotteensa tunnetuksi tekemiseen.

Super Hornetin valmistaja Boeing on ainakin tähän asti vetänyt Suomessa varsin matalaa profiilia. Kakkoseksi sijoittunutta tyyppiä nosti tuloksissa ehkä sen tuttu nimi, vaikka kyseessä onkin eri kone kuin nykyisin käytössä oleva Hornet.

Vastaajat itsekin tunnistivat aiheen monimutkaisuuden, sillä suomalaisista peräti 39 prosenttia vastasi "en osaa sanoa". Aihetta todennäköisesti keskimääräistä enemmän seuraavista Reserviläisliiton jäsenistäkin 30 prosenttia valitsi tämän vaihtoehdon.

reservilaistutkimus_0317Tarjolla Ilmavoimille on viisi erilaista monitoimihävittäjää Ruotsista, USA:sta ja Ranskasta sekä yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon -hävittäjä.

Suosituimmaksi hävittäjätyypiksi kyselyssä osoittautui ruotsalainen JAS 39 Gripen, jonka valitsisi seuraavaksi monitoimihävittäjäksemme 21 prosenttia suomalaisista. Siitä on Suomelle tarjolla vielä kehitysvaiheessa oleva E-versio.

Kakkossijalle ylsi Super Hornet, jonka hankinnan kannalle kallistui 15 prosenttia vastanneista. Hännille jäi ranskalainen Dassault Rafale, jonka hankintaa kannatti vain kaksi prosenttia vastanneista.

Reserviläisliiton omien jäsenten näkemykset ovat samansuuntaisia. Liiton jäsenkyselyssä selvisi, että tasan neljännes eli 25 prosenttia reserviläisistä hankkisi seuraavat hävittäjät länsinaapuristamme.

Kakkossuosikiksi reserviläisten keskuudessa nousi kisan ennakkosuosikiksikin joskus mainittu yhdysvaltainen Lockheed Martin F-35 Lightning II -häivehävittäjä 16 prosentilla. Kaikista suomalaisista sitä kannatti kahdeksan prosentia, joka oikeutti neljänteen sijaan Eurofighterin jälkeen.

Ranskalainen vaihtoehto on myös reserviläisten keskuudessa epäsuosituin (tai vähiten tunnettu), sillä jäsenkyselyyn osallistuneista vain yksi prosentti kallistuisi valinnassa Dassault Rafale -monitoimihävittäjään.

Molemmissa vastaajaryhmissä kolme prosenttia ei hankkisi mitään nyt tarjolla olevista vaihtoehdoista nykyisten 62 Hornet-hävittäjän seuraajaksi.

Parhaillaan on käynnissä Hornet-hävittäjien seuraajaehdokkaiden läpikäynti eli ns HX-hanke. Tavoitteena on korvata vuodesta 2025 alkaen käytöstä poistuvan Hornet -kaluston suorituskyky monitoimihävittäjään perustuvalla ratkaisulla.

Hävittäjähanke on noin 15 vuoden projekti, jossa varsinainen hankintapäätös on tehtävä 2020-luvun alussa.

Kantar TNS Oy:n tutkimusaineisto kerättiin tietokoneavusteisin puhelinhaastatteluin. Haastattelujen kokonaismäärä on 1.002. Tällainen otos yleensä kuvaa jo varsin luotettavasti koko kansan näkemyksiä asioista.

Tulosten virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tutkimusotos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla ja aineisto kerättiin 23.1 – 3.2.2017 välisenä aikana. Haastateltu joukko edustaa maamme 15 vuotta täyttänyttä väestöä (15 – 79 -vuotiaat) pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat.

Reserviläisliiton jäsenkysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen antaneille jäsenille. Vastauksia saatiin 3267. Vastaukset kerättiin 13.-19.2.2017. T.T.