SRV mukaan toteuttamaan Helsinki-Vantaan laajennusosan ja terminaali 2:n uudistustöitä

Helsinki_Airport_T2_entranceSRV on valittu mukaan Helsinki-Vantaan lentoaseman T2 edusta-alueen muutostöiden allianssihankkeeseen. Suunnittelutyö kattaa T2-terminaalin lähtöselvitys- ja tuloaulojen sekä maaliikenteen uudelleenjärjestelyitä.  Suunnitelmien toteutuminen on ehdollinen Finavian investointipäätöksille.

”On todella hienoa päästä mukaan allianssiin kehittämään ja rakentamaan Helsinki-Vantaan lentoasemaa. Lentoaseman läpi kulkee päivittäin noin 45 000 matkustajaa, ja toiminnan pitää jatkua häiriöttömänä rakennustöistä huolimatta",  kertoo SRV:n Suomen liiketoiminnan johtaja Juha Toimela.

"Tällainen rakentaminen on juuri SRV:n ydinosaamista ja olemme näyttäneet osaamisemme alueella jo aiemmin lentokentän juna-aseman, P5-pysäköintilaitoksen laajennuksen sekä kunnossapitokeskuksen rakentamisessa”, jatkaa Toimela.

Helsinki-Vantaan lentoaseman T2-edusta-alueen muutostöiden tavoitteena on luoda nykyisen T2-terminaalin eteen täysin uudenlainen lentomatkustajia palveleva alue, joka avautuisi keväällä 2020. Samalla vanha T2-terminaali peruskorjattaisiin vuoden 2022 loppuun mennessä.

Ville_Haapasaari_T2”Helsinki-Vantaa on vuosien saatossa rakentunut pala palalta. Visionamme on koota nämä lentomatkustajille entistä toimivammaksi ja näyttävämmäksi kokonaisuudeksi terminaalin ovelta aina lentokoneen istuimelle asti. Samalla lentoasemalle saataisiin runsaasti lisää matkustajatilaa ja palvelutarjontaa voitaisiin kehittää entistä monipuolisemmaksi”, kertoo Helsinki-Vantaan lentoasemanjohtaja Ville Haapasaari.

Jos suunnitelma toteutuu, terminaaliin rakennetaan arkkitehtonisesti näyttävä uudisosa lähtöselvitystä, turvatarkastusta, matkatavaroiden luovutusta ja matkustajien vastaanottamista varten. Uudisosan sisäänkäyntiä täydentäisi vaikuttava puinen katto ja terminaalin edessä sijaitsisi avara aukio.

Helsinki_Airport_T2_uusi_1Terminaali 2:n nykyisistä lähtö- ja tuloauloista tulisi täydellisen muodonmuutoksen jälkeen porttialue. Myös junaliikenteelle voitaisiin rakentaa uusi sisäänkäynti suoraan terminaaliin. Uudisrakennuksen ja remontoitavan alan laajuus on toteutuessaan enimmillään 70 000 brm2, josta laajennuksen osuus on noin 30 000 brm2.

SRV on valmistautunut käynnistämään varsinaiset rakennustyöt syksyllä 2018.  

Hankkeen kehitysvaihe ja myöhemmin mahdollinen toteutusvaihe on tarkoitus viedä läpi Suomessa yleistyneellä allianssimallilla. Hankkeen kokonaisarvo selviää kehitysvaiheen aikana.

Allianssimallissa hankkeen suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan yhdessä ja riskit ja hyödyt jaetaan allianssin toimijoiden kesken.

Kyseisen kokonaisuuden Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennustöiden allianssiin kuuluvat SRV, Finavia sekä suunnitteluryhmään kuuluvat Arkkitehtitoimisto ALA Oy, Arkkitehtitoimisto HKP Oy ja Ramboll Finland Oy.

Lue myös: