Suomalaislentoyhtiöt raportoivat yli 900 000 hiilidioksiditonnin päästöistä

Airbus_A340_flyingKotimaiset lentoyhtiöt ovat raportoineet Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille vuosia 2013 ja 2014 koskevat hiilidioksidipäästönsä. Seitsemän lentoyhtiötä raportoi päästöjä yhteensä 1 807 414 hiilidioksiditonnin edestä, joista 893 108 tonnia vuoden 2013 osalta ja 914 306 tonnia vuodelta 2014.

Lentoliikenne on ollut mukana EU:n päästökauppajärjestelmässä vuodesta 2012 lähtien. Päästökaupan tavoitteena on edistää lentoliikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Päästöt raportoidaan normaalisti vuosittain, mutta EU-lainsäädäntöön tulleiden muutosten vuoksi vuoden 2013 raportointia lykättiin vuodella.

Vuonna 2012 päästöt olivat 1 185 716 tonnia. Vuoden 2012 tiedot eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia nyt raportoituihin päästöihin, sillä päästökaupan soveltamisalaa on rajattu vuodesta 2012.

Vuosien 2013 ja 2014 osalta päästönsä raportoivat Airfix Aviation, Alticor Inc, Finnair Oyj, Flybe Finland, Hangar Aviation Management, Jet Time Oy ja Nordic Global Airlines.

Päästökauppa perustuu vaihdannan piirissä oleviin päästöoikeuksiin, joilla lentoyhtiöt ja muut päästökaupan piiriin kuuluvat toimijat voivat käydä kauppaa. Lentoyhtiöiden tuleekin nyt hankkia päästöjään vastaava määrä päästöoikeuksia, ja palauttaa ne päästökaupparekisterissä huhtikuun loppuun mennessä.

Alun perin lentoliikenteen päästökauppa koski EU:n sisäisiä lentoja sekä kaikkia EU:n alueelta lähteviä ja sinne saapuvia lentoja, mutta soveltamisala on rajattu vuoteen 2016 asti kattamaan pelkästään ETA-alueen maiden välisten lentojen päästöt. Syynä rajaukselle on tukea kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestö ICAO:ssa käytäviä neuvotteluja kansainvälisestä päästöjenvähennysmekanismista.


Kohti maailmanlaajuista päästökauppaa

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO on saanut mandaatin maailmanlaajuisen päästökaupparatkaisun kehittämisestä. Tulevan ratkaisun tavoitteena on kansainvälisen lentoliikenteen hiilineutraali kasvu vuodesta 2020 alkaen.

Lopullisia päätöksiä odotetaan vuoden 2016 ICAO:n yleiskokoukseslta. ICAO-neuvosto onkin käynnistänyt neuvottelut järjestelmän yksityiskohdista niin poliittisella kuin teknisellä tasolla.


Vuosittaiset päästöt kotimaisilta yhtiöiltä (tonnia)

Airfix Aviation 1963 (2013) 2135 (2014)
Alticor Inc 30 (2013) 44 (2014)
Finnair Oyj 613762 (2013) 644271 (2014)
Flybe Finland 269750 (2013) 260692 (2014)
Hangar Aviation Management 7 (2013) 5 (2014)
Jet Time Oy --- (2013) 226 (2014)
Nordic Global Airlines 7596 (2013) 6933 (2014)

Lue myös: