Helsinki Declaration -julistuksen odotetaan edistävän Euroopan drone-hankkeita

Helsinki_drones_221117aEuroopan komissio, kansalliset viranomaiset ja miehittämättömän ilmailun toimijat julkistivat kaksipäiväisen Drone-konferenssin päätöksessä Helsinki Declarationin 22. marraskuuta. Sen on määrä edistää erilaisten miehittämättömän ilmailun ratkaisuiden turvallista käyttöönottoa Euroopassa.

Helsinki Declaration päätti Finlandia-talolla liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n  yhteistyössä järjestämän High Level Conference on Drones -tapahtuman.

Vastaavat julistukset drone-toiminnan edistämiseksi on tehty myös kahdesta aiemmasta kokouksesta, jotka järjestettiin vuosina 2015 ja 2016 Riiassa ja Varsovassa.

Violeta_Bulc"Komissio keskittyy puhtaan, hiljaisen ja turvalliseen drone-toiminnan kehittämiseen. Edessä olevat kuukaudet ovat ratkaisevia mutta olen luottavainen, että Helsinki Declaration antaa meille tarvittavan sykäyksen eteenpäin. Se asettaa meille selkeän ja yhteisen strategian, jota koko ala tukee. Tehdään sanoista todellisuutta", kommentoi Finladia-talossakin vieraillut EU:n liikennekomissaari Violeta Bulc Helsinki Declarationia.

Helsingin Drone-tapahtuman jälkeisessä julistuksessa on nostettu esiin kolme pääkohtaa, joiden myötä on määrä varmistaa turvallisten kaupallisten drone-operaatoiden käyttöönotto koko alan kattavasti vuoteen 2019 mennessä.

Helsinki_drones_221117bHelsinki Declarationia työstettiin ensimmäisen konferenssipäivän päätteeksi ja dokumentin luonnos jaettiin tapahtumaan osallistujille hieman ennen puoltapäivää.

Julistusta käsiteltiin konferenssin viimeisenä asiana Euroopan komission Liikenteen ja liikkumisen pääosasto DG MOVE:n apulaisjohtaja Matthew Baldwinin johdolla.

Hyvin valmisteltuun tekstiin tehtiin ainoastaan hyvin pieni Trafin Ilmailujohtaja Pekka Hentun ehdottama lisäys. Käytännössä ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan.

HEL_dec_sivu_1Julistuksessa peräänkuulutettiin erityisesti selkeän ja yksinkertaisen sääntelyn tarpeesta, joka pitäisi kansalaisten, operaattoreiden ja viranomaisten taakan mahdollisimman pienenä ja alentaisi osaltaan kynnystä tulla EU:n drone- ja U-space markkinoille.

Kaikkien osapuolten tulee sitoutua avaamaan miehittämättömän ilmailun palveluita vuoteen 2019 mennessä työskennellen yhteistyössä julistuksen pääkohtien mukaisesti.

Niistä ensimmäinen koskee droneja ja niiden operaattoreita koskevaa lainsäädäntöä, jonka tulee mahdollistaa turvallinen ja tehokas ilmatilankäyttö sekä taata kustannustehokkaiden U-space -palveluiden tarjoaminen.

Miehittämättömän ilmailualan sääntely oli erityisenä huolenaiheena, sillä kasvava ala voi pirstaloitua kansallisten rajojen mukaisesti. Tarve Euroopan ja kansallisten viranomaisten läheiselle yhteistyölle on ilmeinen.

HEL_dec_sivu_2Euroopan parlamentilta ja Neuvostolta toivotaan nopeaa toimintaa neuvotteluissa Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAa koskevan perusastuksen osalta.

Se luo pohjan koko Euroopan laajuiselle drone-toiminnan sääntelylle. EASA:n taholle osoitettiin myös tarve huolehtia jatkotoimista sekä kansallisten ja Euroopan viranomaisten yhteistyöstä, joka mahdollistaisi olosuhteet erilaisten ratkaisuiden koekäytöissä.

Kansainvälistä yhteistyötä tulisi vahvistaa myös ICAO:n, JARUSin sekä EU:n ulkopuolisten valtioiden kesken.

Toisena pääkohtana esiin nostetttiin kehityshankkeet. Niitä tulee tukea, koska ne auttavat drone-palveluiden markkinoiden avautumista. Pitkän aikavälin kehityshankkeet puolestaan valmistavat autonomisten ratkaisuiden tarjoamiseen entistä vilkkaammassa ympäristössä.

HEL_dec_sivu_3Tulevien kuukausien todettiin olevan elintärkeitä toimijoille drone- ja U-space -palveluiden investointimahdollisuuksissa. Ensimmäiset drone- U-space hankkeet kuten näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvan BLVOS-toiminnan kaupalliset sovellukset toivotettiin tervetulleiksi.

Kolmantena pääkohtana esiin nostettiin nopeasti kehittyvän alan standardien muodostaminen ja olemassa olevien standardien hyödyntäminen.

Pääkohtien lisäksi Helsinki Declarationissa korostettiin kansalaisten turvallisuuden ja yksityisyydensuojan turvaamista sekä ympäristönäkökohtien huomioimista.

Seuraavassa vaiheessa EU-komissio pyytää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään joulukuussa 2015 annetun ehdotuksen EU:n laajuisesta sääntelystä koskien miehittämätöntä ilmailua. Kyseessä on merkittävä askel Euroopan ilmailustrategiassa, joka edistäisi ilmailualan kasvua.

Helsinki_drones_221117cTyö jatkuu edelleen ja EASA:n pääjohtaja Patrick Ky kertoi konferenssin lopussa, että seuraava Drone-konferenssi järjestetään 27.-28. marraskuuta Amsterdamissa RAI-konferenssikeskuksessa järjestettävän suuren The Global Drone Podium -näyttelyn yhteydessä.

Trafin vetämän Finlandia-talolla järjestetyn konferenssin järjestelyt nostivat riman korkealle seuraavaa tapahtumaa ajatellen. Tapahtuma oli suunniteltu hyvin ja audiovisuaaliset sekä oheistoiminnot olivat selkeitä ja sujuvia.

Helsingin tapahtumaan saapui lisäksi kaksinkertainen määrä osallistujia verrattuna vuotta aiempaan Drone-konferenssiin. Konferenssissa oli mukana kaikkiaan 420 osallistujaa 38 eri maasta.

DRONES HELSINKI DECLARATION Helsinki -22 November 2017 (PDF)

Lue myös: