EASA julkisti ehdotuksensa RPAS-laitteiden käyttöön Euroopan ilmatilassa

EASA_Drone_rules_closeEuroopan lentoturvallisuusvirasto EASA tasoittaa tietä turvalliseen miehittämättömään ilmailuun Euroopan ilmatilassa. Ilmailuviranomainen julkaisi ehdotuksensa (Technical Opinion), joka antaa suuntaviivat tulevaisuuden työlle miehittämättömän ilmailun turvallisen operoinnin ja sujuvan yhteisen ilmatilan käytön takaamiseksi.

EASA:n tavoitteena on luoda puitteet oikeassa suhteessa turvallisuuden varmistamiseksi ja innovatiivisen alan kasvun tukemiseksi. Julkistettu Technical Opinion perustuu elokuussa 2015 lausuntokierrokselle lähetetyn A-NPA 2015-10 -määräysluonnoksen konsultaatioon.

Annettu esitys toimii myös ohjeistuksena Euroopan Unionin jäsenvaltioille, joilla ei ole sääntöjä miehittämättömälle ilmailulle tai johdonmukaisuuden varmistajana niille jotka aikovat muuttaa nykyistä lainsäädäntöään. Samalla EASA:n esitys toimii myös tiekarttana ja osoittaa tulevaisuudessa toteutettavat toimenpiteet.

RPAS_trafi_1"Miehittämättömät ilma-alukset ja teknologiset innovaatiot muuttavat ilmailualaa nopeasti. Viraston ehdotus varmistaa ensisijaisesti turvallisuuden mutta antaa samalla tilaa ja joustavuutta myös uusille innovaatioille", kommentoi EASA:n johtaja Patrick Ky.

EASA:n Technical Opinion sisältää 27 konkreettista ehdotusta sääntelyyn riippumatta miehittämättömän ilma-aluksen koosta ja painosta. Ehdotukset keskittyvät RPAS-laitteiden fyysisten ominaisuuksien sijaan niiden käyttöön.

Ehdotus vahvistaa aiemmat kolme toimintaluokkaa; Open, Specific ja Certified määrittäen jokaiselle luokalle riskiperusteiset turvallisuusvaatimukset. Suurin osa laitteista tulee kuulumaan Open-luokkaan, joilla turvallisuusriski on kaikista pienin. Niiden osalta lain valvontaa suorittaa paikallinen viranomainen.

Yksi tärkeimmistä EASA:n toimenpiteistä on maantieteellisesti rajoitettavat alueet, joilla RPAS-laitteita ei saa käyttää lainkaan tai se on muuten rajoitettu. Tahattomien rajoitusaluerikkeiden välttämiseksi ehdotetaan automaattista geofenching toimintoa, joka estää laitetta lentämästä rajoitetulla alueella.

Aeroenvironment_PumaAE_1Viranomaisvaatimukset kasvavat riskiperusteisuuden mukaisesti ja Certified-luokassa vaatimukset ovat jo samanlaisia miehitetyn ilmailun kanssa.

EASA:n Technical Opinion seuraa Euroopan komission 7. joulukuuta julkaiseman uuden Euroopan ilmailustrategian periaatteita.

Seuraavaksi EASA työstää sopivia työkaluja, kehittää sääntöjä sekä ohjeistusta turvallisuuden edistämiseksi, jotta tavoite turvallisuuden varmistamiseksi ja innovaatioiden kehittämiseksi saavutetaan kaikissa toimintaluokissa.

 EASA Technical Opinion: Introduction of a regulatory framework for the operation of unmanned aircraft (PDF-tiedosto)

 

Lue myös: