Trafi: Miehittämättömien ilma-alusten toimintaa sääntelevät määräykset ovat loppusuoralla

trafi_logoMiehittämättömät ilma-alukset (UAS, Unmanned Aircarft Systems) ovat väistämättä tulossa taivaalle muun liikenteen joukkoon. Käytettävien laitteiden osalta sääntely on puutteellinen mutta asiaan saadaan muutos lähiaikoina. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tavoitteena on antaa määräykset julki uuden ilmailulain myötä marras-joulukuussa 2014. Määräyksiä kehitetään sekä tarkennetaan strategian mukaisesti.

Miehittämättömien ilma-alusten osalta sääntelyn painopisteenä on lentoturvallisuus. Suomen kannan mukaan huomioitavia asioita ovat korkeatasoinen turvallisuus, tietosuoja sekä korvausvastuuasioiden varmistaminen. Tietoturva- ja yksityisyysasioista ole tulossa lisämääräyksiä vaan näiden osalta tukeudetaan edelleen olemassa oleviin säännöksiin.

Robonic_Banshee_2"Tekniikka menee pitkällä sääntelyn edellä", kuvasi nykytilannetta Trafin strategia-osaston johtaja Matti Tupamäki.

Toiminnan säätelemiseksi muutoksia on tehvävä kansainvälisiin ja kansallisiin normeihin. Trafi aloitti RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) -sääntelyn valmistelun lokakuussa 2013.

Kansallisen strategian osalta mukana ovat kaikki toimijat joita on yhteensä 220. Virasto sai keväällä 2014 aloittamansa lausuntokierroksen aikana kaikkiaan 32 vastausta asiaa koskevan ilmailumääräyksen OPS M1-23 muuttamisesta.

Pääpaino niissä oli turvallisuushuoli mutta osa halusi mahdollistaa entistä laajemman toiminnan. Erityisesti työllistävä osuus oli metsäpalovalvontalennot.

UAS_VigilantTrafin tarkoituksena on mahdollistaa ja kehittää miehittämättömien RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) -ilma-alusten toimintaa Suomessa. Samalla halutaan turvata muiden ilmatilan käyttäjien ja maassa olevien turvallisuus.

Tuleva sääntely ei koske harraste- ja urheilutoimintaan kuuluvia lennokkeja eikä niillä ole painorajoja. Lennokin käyttö kaupallisessa toiminnassa tuo sen kuitenkin sääntelyn piiriin.

Viranomaisen vetämän työryhmän tavoitteina on mahdollistaa kansallinen RPAS-toiminta sekä niiden teollinen- ja kehitystyö Suomessa mukaan lukien kansainvälinen toiminta. Työryhmä on luonut tiekartan, missä miehittämättömien ilma-alusten osalta ollaan vuonna 2014, 2017 ja 2020+. Yhteinen näkemys asioista saavutettiin jo kesäkuussa 2014.

UAS_ohjaus_1RPAS-laitteet nähdään mahdollisuutena teollisuudelle sekä korkeatasoiselle koulutukselle. Tämä puolestaan edellyttää toimintaympäristöä tukevaa lainsäädäntöä, jossa on huomioitava myös kustannusvaikutukset.

Turvallisuusasioiden osalta tulee vältää yli- sekä aliregulaatiota ja byrokratiakynnys ei saa nousta korkealle.

Suomen menestymismahdollisuudet tällä alalla nähdään hyviksi.  High tech- alalla tarvitaa osaamista tieto-, sensori-, kommunikaatio- ja ohjaustekniseltä alalta.

Markkinat ovat globaalit ja osaamis- sekä tuotantokeskus voivat sijaita suurkaupunkien ulkopuolella. Suomen eduiksi nähdään myös siviili- ja sotilastoimijoiden toimiva yhteistyö. Ilmatilan käyttö tuo myös merkittävää kilpailuetua maalle ja paikkakunnalle, joka ehtii avaamaan pelin ensimmäisenä.

Vielä huhtikuussa 2013 lentotyö RPAS-laitteilla oli Suomessa kielletty muualla kuin suljetussa ilmatilassa. Rajoituksena oli lisäksi RPAS-laitteen käyttö ainoastaan kokeilu- ja tutkimuskäytössä.

Trafi esitti tuolloin olemassaolevaan lakiin muutoksia, jotta kokeilu- ja tutkimustarkoitusvaatimus poistettaisiin. Tältä osin laki muuttui jo toukokuussa 2013.


Toiminta sallittu osin myös ilman erillislupaa

Ilman erillistä lupaa olisi mahdollista toimia enintään jo 20 tai 25 kg:n (painorajaa ei ole vielä lyöty lukkoon) painoisella RPAS-laitteella. Tällöin laitteeseen on oltava näköyhteys ja etäisyys lennättäjästä tai tähystäjästä olisi maksimissaan 500 metriä.

Enimmäislentokorkeutta rajoitettaisiin joko 120 tai 150 metriin (korkeusrajoitustakaan ei ole vielä päätetty). Ohjaajan pätevyysvaatimuksena on lentolaitteen hallinta ja 18-vuoden ikä kuten tähystäjälläkin. Toiminnassa pitää olla suunnitelma, jolla varaudutaan yhteydenmenetykseen tai muuhun toimintahäiriöön.

Rajoituksena on kielto operoida tiheästi asuttujen alueiden yllä tai ulos kokoontuneen väkijoukon ylle. Myös yö-aikaan tapahtuvat lennot on kielletty. Edellämainitut rajoitukset eivät koske viranomaistoimintaa.

Lue myös: