Uusi määräys vahvistaa pelisäännöt kotimaiseen miehittämättömään ilmailuun

RPAS_trafi_1Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi julkaisi määräyksen OPS M1-32 Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen. Määräyksen taustalla on tarve luoda kansalliset pelisäännöt tilanteessa, jossa EU- tai kansainvälistä sääntelyä ei vielä ole. Heti 9. lokakuuta voimaan astuva ilmailumääräys on yksi maailman liberaaleimmista

Luonteeltaan määräys on erittäin liberaali ja luo Suomeen edulliset olosuhteet olla RPAS- (Remotely Piloted Aircraft Systems) toiminnan ja -testauksen edelläkävijä. Määräyksellä luodaan minimisääntely, jolla mahdollistetaan RPAS-toiminnalle edulliset olosuhteet Suomessa.

RPAS-laitteen käyttötarkoitus ratkaisee sääntelyn vaatimustason. Harrastajan käytössä olevan lennokin sääntely on merkittävästi kevyempää kuin ammattikäytössä olevan kauko-ohjattavan ilma-aluksen. Vastaavasti ammattilaisella on mahdollisuus suorittaa sellaisia lentotehtäviä, joista harrastajan on syytä pysyä poissa.

Trafi_Wihlman”Uunituore miehittämättömien ilma-alusten käyttöä koskeva määräyksemme on Euroopan, jollei koko maailman liberaalein. Jo alusta saakka on lähtökohtamme ollut tehdä mahdollisimman kevyttä sääntelyä ja tässä olemme mielestäni onnistuneet erinomaisesti. Määräys antaa tilaa kokeiluille ja uudenlaisen liiketoiminnan kehittymiselle”, sanoo Trafin pääjohtaja Kari Wihlman.

”Olemme halunneet luoda edellytykset uuden ilmailusegmentin täysimittaiseen hyödyntämiseen ja mahdollistaa erilaiset kokeilut, sillä liiketoiminnan kehittymistä haetaan erityisesti kokeilujen kautta.”

Kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättämistä koskeva määräys on luonteeltaan varsin salliva. Määräyksellä luodaan edellytykset kokeiluille ja toiminnan kehittämiselle. Lähtökohtana on toimijoiden oma turvallisuuden hallinta ja itsesääntely.


Turvallisuus on tärkeintä

Vaikka uusi määräys on kevyt, se sisältää paljon turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Lähestymistapa on riski- ja suorituskykyperusteinen, joka korostaa toimijoiden omaa vastuuta.

 Hallinnollinen taakka ja viranomaismaksut on haluttu pitää minimissä ja toiminnan aloittamiskynnys matalana. Sallivuus sekä toimijakohtainen turvallisuuden hallinta ja itsesääntely tuovatkin mukanaan myös ankaran vastuun toiminnan turvallisuudesta. Vastuu määräytyy ilmailulain (864/2014) 136 §:n perusteella ja vastuu mahdollisista vahingoista määräytyy vahingonkorvauslain (412/1974) perusteella.

”Olkoon laite kauko-ohjattu ilma-alus tai lennokki, on ohjaimissa olevan aina pidettävä huolta siitä, että lennätys ei aiheuta vaaraa muille ihmisille eikä haittaa esimerkiksi pelastustöitä tai muuta viranomaisen toimintaa. Nyt onkin tärkeää koko alan imagon kannalta, että toimijat omaksuvat heti alusta alkaen vastuullisen toimintakulttuurin.” kertoo johtava asiantuntija Jukka Hannola.

RPAS_ilmassaMääräyksellä vahvistetaan pelisäännöt myös lennokkitoiminnan turvalliselle harrastamiselle Suomessa tilanteessa, joissa ”perinteisen” lennokkiharrastuksen ja -kilpailemisen rinnalle on tullut satoja uusia harrastajia, joilla ei ole välttämättä aiempaa taustaa tai osaamista ilmailuasioissa.

Miehittämättömien ilma-alusten aiheuttamat vaaratilanteet kaupalliselle ilmailulle ovat lisääntyneet huomattavasti Euroopassa ja erityisesti Yhdysvalloissa. Myös Suomalaiset ilma-alukset ovat joutuneet jo ainakin kahdesti liian lähelle miehittämätöntä ilma-alusta Euroopassa. Viimeisin Finnairin lentokoneelle sattunut vaaratilanne tapahtui Hampurissa syyskuussa 2015 (linkki uutiseen jutun lopussa).

Yhdysvaltain ilmailuviranomainen FAA onkin jo julkaissut huolensa tulevasta joulusta ja lahjapakettien sisältämistä miljoonista RPAS-laitteista. FAA julkistikin jo elokuussa betatestiin älypuhelinsovelluksen, joka kertoo käyttäjälle mahdollisista rajoituksista käyttäjän sijaintiin perustuen (linkki uutiseemme jutun lopussa).


Ilmailun kielto ja rajoitusalueet koskevat kaikkia

FAA_NoDroneZone_1Miehittämätön ilmailua on rajoitettu Suomessa ja maailmalla erilaisilla lentokieltoaluille eli ns NoDroneZoneilla. Valtioneuvosto julkisti tälläisiä lentokieltoaluita Helsingin ja Naantalin ylle toukokuussa 2015 (linkki uutiseen jutun lopussa).

Ilmailun kielto- ja rajoitusalueet koskevat kaikkea ilmailua, myös kauko-ohjattuja ilma-aluksia ja lennokkeja.

On myös syytä muistaa, että lentoliikenteelle vaaraa aiheuttava tai lentoliikenteen sujuvuutta häiritsevä toiminta on aina kielletty.

”Erikseen lennonjohdon kanssa menettelyistä sopimalla ammattilaisille on mahdollista työskennellä myös lentokenttien läheisyydessä” tarkentaa Hannola.

Trafi OPS M1-32 Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen (pdf-tiedosto)

Lue myös aiempia Lentoposti.fi:n uutisia miehittimättömän ilmailun lainsäädännöstä, kieltoaluista, vaaratilanteista ja kokeiluista: