Helsingin ja Naantalin uudet P-lentokieltoalueet suojaavat valtiollisia toimijoita kamerakoptereilta

VP35_Meilahtialtioneuvosto on lisännyt ilmailun kielto- eli P-alueisiin neljä uutta kohdetta. Alueet ovat Kruununhaka, Meilahti ja Munkkiniemi Helsingissä sekä Luonnonmaa Naantalissa. Näiden kohteiden yläpuolella ilmailu kielletään, koska ne ovat valtion johtamisen kannalta tärkeitä. Tästä annettu valtioneuvoston asetus tulee voimaan 28. toukokuuta 2015.

Uudet kieltoalueet ulottuvat noin 150 metrin korkeuteen maan- tai merenpinnasta. Lentotoiminnan lisäksi myös miehittämätön ilmailu ja lennokit ovat kyseisillä alueilla kiellettyjä. 

P50_KruununhakaKyse on alueista, jotka ovat valtion johtamisen kannalta tärkeiden kohteiden välittömässä läheisyydessä. Tasavallan Presidentin kanslian mukaan ilmailukielto on linjassa virka-asuntojen maa-alueille asetetun liikkumis- ja oleskelurajoituksen kanssa .

Helsingin uusista P-alueista suurin on Kruununhaka (EFP50). Sen alapuolelle suojavyöhykkeineen jäävät mm. valtioneuvoston linna, säätytalo ja presidentin linna. Alue rajautuu pohjoisessa Liisankatuun, idässä Meritullinkatuun, etelässä Eteläesplanadiin ja lännessä Fabianinkatuun. 

Myös muut Helsingin uudet kieltoalueet suojaavat valtiolle tärkeitä kohteita. Meilahti (EFP35) suojaa presidentin Mäntyniemen asuntoa sekä pääministerin Kesärantaa (otsikkokuvassa). Munkkiniemi  (EFP40) puolestaan suojaa valtion vierastaloa.

Kaikista suurin uusi kieltoalue on Naantalin Luonnonmaa (EFP45). Sen on määrä suojata presidentin kesäasuntoa Kultarantaa ympäristöineen. Kieltoalue jatkuu osittain myös Kailon saaren ylle, joka on osa Muumimaailmaa. 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on ollut mukana valmistelemassa kieltoalueuudistusta avustamalla liikenne- ja viestintäministeriötä.

trafi_logo"Pääasiallinen tarve on ollut valtiolle tärkeiden kohteiden suojaaminen. Tavoitteena on ollut myös mahdollistaa kieltoalueiden selkeä hahmottaminen sekä maasta, että ilmasta", kertoo, Trafin erityisasiantuntija Kai Väisänen.

Finavia julkaisee aiheesta AIC-tiedotteen olettavasti viimeistään 28. toukokuuta. 1:500 000 ilmailukartat päivittyvät vasta 12. marraskuuta 2015. Pääsääntöisesti uudet P-alueet koskevat operaatioita miehittämättömillä ilma-aluksilla (RPAS) ja helikoptereilla niiden 150 metrin korkeuden takia.

Ilmailun kieltoalue ei ole aivan ehdoton

Finnhemms_FH30_lennollaIlmailukielto ei ole ehdoton, vaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi voi myöntää erityisistä syistä luvan ilmailuun alueella. Lupaa tulee hakea Trafilta viimeistään 7 vrk ennen aiottua toiminnan aloitusta kieltoalueella.

Uusien kieltoalueiden osalta EFP35 Meilahti, EFP40 Munkkiniemi, EFP45 Luonnonmaa ja EFP50 Kruununhaka pitää myös kuulla valtioneuvoston kansliaa tai tasavallan presidentin kansliaa.

Lupaa ilmailuun ei tarvita lennoilla, jotka liittyvät sotilas-, rajavartio-, poliisi-, tulli-, merenkulku- ja ilmailuviranomaisen eikä pelastustointa, ensihoitopalvelua tai potilaskuljetuksia hoitavien viranomaisten tai heidän määräämiensä lentoihin silloin, kun näille viranomaisille säädettyjen tehtävien suorittaminen tai harjoitteleminen vaatii lentämistä kieltoalueilla.

Lupaa ilmailuun kieltoalueella ei tarvita myöskään kiireellisillä lääkintälennoilla (HEMS).

Nykyiset ilmailukieltoalueet säilyvät edelleen Loviisassa, Olkiluodossa ja Kilpilahdessa. Niiden lisäksi Naantalin öljynjalostamo on jatkossakin määritelty teollisuuden suoja-alueeksi.


Uudet P-alueet

EFP35 MEILAHTI (500ft AMSL SFC)

601119N 0245408E - 601110N 0245433E - 601106N 0245446E - 601045N 0245447E - 601054N 0245327E - 601118N 0245326E - 601119N 0245408E

P40_MunkkiniemiEFP40 MUNKKINIEMI (500ft AMSL SFC)

 601142N 0245216E - 601138N 0245232E - 601133N 0245245E - 601126N 0245238E - 601128N 0245217E - 601142N 0245216E

EFP50 KRUUNUNHAKA (500ft AMSL SFC)

601027N 0245730E - 601003N 0245732E - 601002N 0245658E - 601022N 0245655E - 601027N 0245702E - 601027N 0245730E

P45_LuonnonmaaEFP45 LUONNONMAA (500ft AMSL SFC)

602832N 0220006E - 602812N 0220100E - 602743N 0220115E - 602738N 0220106E - 602748N 0220032E - 602745N 0215947E - 602752N 0215947E - 602803N 0215931E - 602800N 0215918E - 602818N 0215910E - 602832N 0220006E

HUOM: Ilmailutoiminnassa koordinaatit on tarkastettava virallisesta lähteestä.


Lue myös artikkelimme ilmatilauudistuksesta:
Ilmarissa on iso P ja pehmeä D - Suomen ilmatila uudistuu 13.11.2014