Miehittämättömien RPAS-alusten lennättämistä säätelevä määräys lausuntokierrokselle

prime-air_high-resolution02Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on lähettänyt miehittämättömien ilma-alusten sääntelyä koskevan määräyksen lausuntokierrokselle. Määräysluonnos on laadittu uuden viranomaisuuden sekä mahdollistamisen lähtökohdista korostaen toimijoiden omaa vastuuta.

Nyt julkistettu luonnos on monipuolisen RPAS-toiminnan (Remotely Piloted Aircraft Systems) mahdollistava ja edustaa varsin liberaalia lähestymistapaa asiaan.

RPAS_trafi_2Miehittämättömät ilma-alukset ovat ilmailun uusi muoto, joka eroaa perinteisestä ilmailusta selvästi erityisesti teknisesti ja operointitavaltaan. Niitä voidaan käyttää toimintaan, joka on liian vaarallista tai kallista muilla tavoilla toteutettuna – mutta ennen kaikkea miehittämättömään toimintaan liittyy valtava, yhteiskuntaa palveleva innovaatiopotentiaali.

Miehittämättömillä ilma-aluksilla tarkoitetaan ammattikäytössä ilmassa liikkuvia aluksia, jossa ohjaaja ei ole aluksen sisällä, vaan ohjaa niitä maasta käsin kauko-ohjaimella. Lennokit voivat siis olla aivan samanlaisia laitteita, mutta niitä käytetään vain harrastekäytössä.

UAS_ohjaus_1Lähtökohtana määräysluonnoksessa on toimijoiden oman riskienhallinnan kautta toimintaan liittyvien vaaratekijöiden tunnistaminen, riskien arviointi ja riskien vähentäminen.

Tavoitteena on luoda edellytykset kokeiluille ja toiminnan kehittämiselle turvallisuusnäkökulmaa unohtamatta.

”Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva sääntely on hyvä esimerkki uudenlaisesta ajattelutavasta”, sanoi Trafin pääjohtaja Kari Wihlman tänään 6. toukokuuta avatessaan ilmailun asiantuntijoille suunnatun Trafi Ilma 2015 –seminaarin  Helsingissä.

Trafi_Wihlman”Miehittämättömien ilma-alusten käyttömahdollisuudet ovat vailla vertaa ja tässä kehityksessä Suomen tulee olla etulinjassa mukana. Trafin rooli viranomaisena on mahdollistaa, tässä vaiheessa – ensimmäisenä askeleena kevyeiden miehittämättömien ilma-alusten täysimittainen kaupallinen hyödyntäminen valvomattomassa ilmatilassa.”

”Tavoitteenamme on ollut luoda nykyaikainen, liberaali kaupalliseen käyttöön tarkoitettuja, miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva sääntely, jolla kaupallinen hyödyntäminen on aidosti mahdollista, ilman tarpeettoman raskasta byrokratiaa. Kansallinen sääntely ei saa olla kehityksen jarruna Suomessa”, Wihlman totesi.

”Pyrimme omalta osaltamme mahdollistamaan myös miehittämättömien ilma-alusten erilaisia käyttökokeiluja sekä vaikuttamaan eurooppalaisen sääntelyn kehitykseen.”


Luonnoksen kommentointiaika päättyy 19. kesäkuuta

RPAS_trafi_1Määräysluonnoksesta on Trafissa valmisteltu turvallisuusarviointi, jonka tunnistetuista turvallisuutta parantavista toimenpiteistä osa on jo huomioitu määräysluonnoksessa.

Turvallisuusarvioinnissa on tunnistettu riskitekijöitä, jotka edellyttäisivät mahdollisesti lisää muutoksia määräysluonnoksen sisältöön.

Valittaessa keinoja asetetun turvallisuustason saavuttamiseksi kyse on arvovalinnoista. Trafi pyytääkin lausunnoissa ottamaan kantaa myös siihen, miten turvallisuusarvioinnin tulokset tulisi määräyksen viimeistelyssä ottaa huomioon.

Trafi pyytää lausuntoa miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien lennättämistä koskevasta määräysluonnoksesta 19. kesäkuuta mennessä.

Määräysluonnos (PDF)

päivitys 1020: laajennettu juttua ja lisätty kuvia.

Lue myös: