Ilmailujohtaja: Drone-törmäysriskin pienentämiseen on syytä panostaa

Trafi_Drones_HenttuEnglannissa tehty tuore tutkimus todensi drone-törmäyksen vakavuuden ilma-aluksille. Suomen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin Ilmailujohtaja Pekka Henttu kertoo, että tutkimustulokset kasvattavat ymmärrystä drone-riskeistä ja selvästi osoittavat törmäyksen vaarallisuuden. Tutkimuksen tulos ei kuitenkaan ollut yllätys.

Iso-Britannian liikenneministeriön, sotilasilmailuviranomaisen MAA:n ja lentäjäliitto BALPA:n heinäkuussa julkistama DRONE MID-AIR COLLISION -tutkimus selvitti millaisia vaikutuksia miehittämättömän ilma-aluksen eli ns. dronen törmäämisestä on toiselle perinteiselle ilma-alukselle lennon aikana.

Finnhemms_FH30_lennolla”Viime viikolla julkaistun tutkimuksen tulos ja sen hyödyntäminen arvioidaan yksityiskohtaisesti kansallisessa ja kansainvälisessä drone-turvallistyössä”, kertoo ilmailujohtaja Henttu Lentoposti.fi:lle.

Tutkimustulokset osoittivat drone-törmäyksen olevan lentokoneella ja helikopterille selkeästi lintutörmäystäkin vaarallisempaa. Metallirakenteinen drone läpäisee ilma-aluksen tuulilasin jo pienelläkin kohtaamisnopeudella.

”Näkemykseni on, että tulos täydentää aiempia tutkimuksia ja tuo konkreettista lisäarvoa drone-turvallisuustyöhön; ilma-alusten drone-kestävyyden kehittämiseen, drone-törmäyksen vakavuuden ymmärtämiseen. Tutkimuksen tulos ei kuitenkaan ole yllätys vaan vahvistaa sen tuloksen johon on päädytty eri tahoilla - myös Trafin omassa asiantuntijoiden arviossa, jota olemme käyttäneet sääntelymme pohjana”, sanoo Henttu.

RPAS_ilmassa”Tuloksissa korostuu helikopterin drone-haavoittuvuus. Arvokasta on myös näyttö siitä, että dronen ”tuhovaikutus” on suurempi kuin samalla nopeudella lentävän, vastaavan painoisen linnun. Ilmailuyhteisö on panostanut mittavasti lintutörmäysriskin pienentämiseksi (todennäköisyys ja seuraukset). Drone-riskin osalta tutkimus kasvattaa ymmärrystämme. Nyt meidän on panostettava vastaavasti myös drone-törmäysriskin pienentämiseen. Tutkimus osoitti mielestäni selkeästi drone-törmäyksen vakavuuden”, kertoo Henttu.

 Tutkimuksessa selvitettiin drone-törmäyksen vaikutuksia erilaisten ilma-aluksien tuulilaseihin. Toinen vaaranpaikka on osuma moottoriin ja helikoptereiden osalta erityisen vaarallista olisi pyrstöroottorille aiheutuva vaurio.

droneinfo_sovellus_trafi”Valitettavasti moottorien kestävyyttä ei vieläkään ole tutkittu konkreettisilla testeille. Se on kallista ja standardit moottoreiden kestävyydestä puuttuvat, joten moottorivalmistajat ovat toistaiseksi haluttomia testaamaan. Kyseessä on samanluonteinen tilanne kuin moottoreiden kestävyys vulgaanisen tuhkan osalta”, avaa Henttu nykytilannetta.

Suomessa miehittämättömään ilmailuun on alunpitäenkin suhtauduttu sallivasti riskiperusteiseen lähestymistapaan suhteellisuutta korostaen. Määräykset ovat sallivat ja mahdollistavat turvallisen toiminnan perinteisen ilmailun ohessa. Miehittämättömien ilma-alusten sovellukset ovat moninaiset ja uusia aluevaltauksia tehdään jatkuvasti.

Trafi on pyrkinyt jakamaan tietoa drone-käyttäjille aktiivisesti ja tuorein uudistus on heinäkuussa avoimeen käyttöön tuoto droneinfo-mobiilisovellus. Sen avulla uudet ja kokenemmatkin lennättäjät saavat tärkeää tietoa mm. ilmatilarakenteista ja lentokenttien vaikutuksesta lähiympäristöön.

Pekka_Henttu_RPAS_1”Drone-toiminnalla pystytään palvelemaan yhteiskuntaa monin eri tavoin. Trafi haluaa edesauttaa hyvän drone-turvallisuuskulttuurin kehittymistä Suomeen. Trafi panostaa aktiiviseen tiedottamiseen, toimijoiden valistamiseen ja auttamiseen esim droneappsin avulla, jotta tietämättömyydestä johtuen ei lennetä väärässä paikassa. Tällä hetkellä tärkeintä tavoittaa kaikki drone-toimijat ja saada jakoon tietoa turvallisesta lennättämisestä sekä ymmärrystä drone-törmäyksen vakavuudesta. ja lennättäjän vastuusta”, kiteyttää Henttu viitaten määräyksen mukaiseen toimintaan.

”Lisärajoitukset lennätykselle eivät ole ratkaisu näihin ongelmakohtiin. Määräysten mukaan lennätettäessä läheltäpiti tilanteita ei pitäisi päästä syntymään”, päättää Henttu.

Lue myös: