Multikoptereilla häirittiin kolmesti lentoliikennettä Helsinki-Vantaalla - raporttien määrä kasvussa

DJI_inspire_1Suositut multikopterit ovat aiheuttaneet kesän aikana vaaratilanteita lentoliikenteelle myös Suomessa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin mukaan vaaratilanneraportoinnit RPAS-laitteiden osalta ovat kasvussa. Helsinki-Vantaan läheisyydestä on raportoitu touko-kesäkuussa kolmesta tapauksesta. Niistä kaksi havaittiin lennonjohdosta ja kolmas lähestyvästä liikennekoneesta.

Viime vuosina toiminta ns. multikoptereilla on kasvanut valtavasti ja samalla myös vaaratilanteet ovat lisääntyneet. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kertoo multikoptereita koskevassa turvallisuustiedotteessa  niiden Suomessa aiheuttamista vaaratilanteista sekä muistuttaa laitteiden oikeanlaisesta ja turvallisesta käytöstä.

RPAS_trafi_1Trafi painottaa, että on erityisen tärkeää on tuntea multikopterien lennättämiseen liittyvät säännöt ja noudattaa niitä, mm. lentokenttien läheisyydessä lennätykselle on määritelty tiukemmat rajat kuin muualla.

"Raporttien määrä on lisääntynyt tasaiseen tahtiin. Alkuvuoden aikana multikoptereiden ja lennokkien aiheuttamista tapauksista ja vaaratilanteista on raportoitu parikymmentä kertaa", kertoo Trafin erityisasiantuntija Tapani Maukonen Lentoposti.fi:lle.

Kaikki raportoidut tapaukset eivät koske lentoliikenteen vaaratilanteita vaan mukana on myös muita tapauksia kuten lennättämistä väärissä paikoissa ja yleisön yllä.

Trafi on vastaanottanut mm. ilmoituksia useista internetin videosivustolla julkaistuista videoista, joissa ammattimaista kuvaustoimintaa on harjoitettu ilman vaadittua toimintailmoitusta, liian korkealla ja väkijoukon yläpuolella. Yleisöjoukon päällä lennättäminen on sallittua vain ammattitoimijoille tietyin edellytyksin.

Multikopterin osuminen lentokoneeseen tai helikopteriin aiheuttaa aina vaaratilanteen ja pahimmassa tapauksessa hallinnan menetyksen ja koneen putoamisen.


Kolme tapausta Helsinki-Vantaalla

Helsinki-Vantaan lentoasemalla huomattiin toukokuussa kahdesti näkö- ja tutkahavaintojen avulla aivan kiitoteiden läheisyydessä lentävä multikopteri. Selkeästi lentokenttäalueella ja lentoliikennealueella lentäneen kopterin liikehdintää seurattiin tarkasti ettei sen toiminta häiritsisi muuta lentoliikennettä.

ATC_towerAsiasta ilmoitettiin paikalliselle lintutorjuntayksikölle sekä hätäkeskukseen. Poliisi meni paikalle etsimään lennättäjää mutta ketään ei enää tavoitettu paikalta

Edellisten lisäksi Helsinki-Vantaalla tehtiin kesäkuussa 2016 ilmoitus, jonka mukaan matkustajalentokone oli ilmoittanut lennonjohtoon tehneensä havainnon miehittämättömästä ilma-aluksesta ollessaan lähestymässä kiitotietä noin 8 kilometrin etäisyydellä.
 
Ulkomaalaisen lentoyhtiön lentäjien tekemän ilmoituksen mukaan laite oli ollut lentokoneen vasemmalla puolella noin 50-60 metriä matkustajakonetta alempana. Lentokoneen lentokorkeus oli tapahtumahetkellä noin 500 metriä. Raportissa lennokin mainittiin olevan väritykseltään valkopunainen.
 
Ongelmia myös kopteritoiminnassa
 
Finnhemms_FH30_lennollaVastaantyyppisiä raportteja ovat tehdeet myös Suomen suurimmat helikopterioperaattorit. Lennokit ja multikopterit voivat aiheuttaa merkittävää vaaraa alhaisille lentokorkeuksilla operoiville helikoptereille. Ne voivat ilmestyä myöhäisessä vaiheessa näkyviin jolloin multikopterin lennättäjälle jää hyvin vähän aikaa reagoida. Lennokin lennättäjän on erityisen tärkeää huolehtia tähystyksestä varsinkin jos alueella tapahtuu usein helikopteritoimintaa.
 
Lääkärihelikopteripalveluja tarjoavan Finnhemsin kaksi lento-operaattoria Scandinavian MediCopter Ab (SMC) ja Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab (SHT) ovat raportoineet viimeisen vuoden aikana neljästä vaaratilanteesta.
 
Niistä yksi on tapahtunut maastolaskun yhteydessä ja loput sairaaloiden laskupaikkojen ympäristössä. Viimeisin tapaus Finnhemsin lento-operaattorilla sattui muutama päivä sitten, kun RPAS-laite häiritsi toimintaa Turussa sairaalan helikopterikentällä. Tuolloin tekijät saatiin kiinni.
 
"Finnhems on erittäin huolestunut lennokkien ja multikoptereiden sen helikopteritoiminnalle aihettamista vaaratilanteista", kommentoi Finnhemsin helikopteritoiminnan asiantuntija Tuomas Suominen Lentoposti.fi:lle.

"Suuremmat miehittämättömän ilmailun toimijat ilmoittavat lennoistaan. Vaaratilanteita aiheuttavat muut toimijat voivat aiheuttaa yhteentörmäyksen helikopterin kanssa ja painava laite voi tulla läpi tuulilasista", kuvailee SHT:n toimitusjohtaja Kenneth Krogius.
 
Raja_lento_pesariLisääntyneen miehittämättömän ilmailun mukaan tuomat ongelmat on havainnut myös Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivue, jonka ohjaajat ovat kuluneen vuoden aikana raportoineet muutamia tapauksia.

"Toistaiseksi kohtaamisia on tapahtunut vain siirto- ja matkalennoilla. Ohjaajamme ovat joutuneet tekemään myös väistöliikkeen RPAS-laitteen takia. Tuolloin kohde havaittiin ajoissa ja väistöliike tehtiin suunnitellusti", kertoo Vartiolentolaivueen komentaja Antti Pesari Lentoposti.fi:lle.

Trafin mukaan Lappeenrannan lentoaseman läheisyydessä tapahtuneessa vaaratilanteessa helikopterin lentokorkeus oli tapahtumahetkellä noin 400 metriä eli lennokilla ei olisi ollut asiaa sellaisille korkeuksille.

Komentaja Pesarin mukaan tapaukset ovat lisääntymään päin ja tilannetta seurataankin tarkasti. Erityisenä pelkona on onnettomuustilanteissa multikoptereiden ja lennokkien mahdollinen pelastustoimintaa haittaava toiminta.

Kolmas suurempi helikopterioperaattori Maavoimien Utin jääkärirykmentti ei sen sijaan ole raportoinut vaaratilanteista."Näistä laitteista aiheutuneita ongelmia ei ole ollut Maavoimien toiminnassa", kertoo Utin jääkärirykmentin tiedottaja Pia Enroos Lentoposti.fi:lle.


Useita läheltä piti -tilanteita harrasteilmailulle

Harrasteilmailijat ovat kohdanneetta RPAS-laitteita ammattilaisten tavoin. Vaarallisimpia tilanteita raportoitiin Kuopiosta ja Porista.

Toukokuussa 2016 yleisilmailija havaitsi Kuopiossa kohtalaisen ison radio-ohjattavan kopterin lentoaseman lähialueella arviolta 450 metrin korkeudessa. Yleisilmailija ilmoitti asiasta lennonjohtoon, jossa ei ollut tietoa kopterista. Lentoasemalla ei ollut tuolloin muuta liikennettä.

Porissa oltiin lähellä yhteentörmäystä lokakuussa 2015. Yleisilmailukoneen
lentäjä raportoi multikopterin kohtaamisesta lähestymisen loppuvaiheessa. Lentäjä havaitsi multikopterin, joka näytti valkoiselta DJI Phantom -mallilta.
 
Multikopteri oli lentokonetta noin 2-3 metriä alempana ja n. 10 metriä vasemmalla. Havaittuaan kopterin lentäjä teki väistön oikealle, lisäsi tehoja ja teki ylösvedon ja uuden lähestymisen kiitotien toiseen päähän.


Trafi_ABC_kokoYhteiset pelisäännöt on tehty noudatettaviksi

Trafi muistuttaa lennättäjiä yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta. Ne on listattu ilmailumääräykseen OPS M1-32. Se vastaa tieliikenteen liikennesääntöjä ja määräyksen vastainen toiminta on rangaistavaa.

Trafi kehittää parhaillaan myös mobiilisovellusta, jolla lennättäjät saisivat helposti käsiinsä ilmailutietoutta ja toimintaohjeita lennätyspaikallaan.

Trafi:n miehittämätön ilmailu -sivusto tarjoaa lennäjille arvokasta lisätietoa

 Lue myös: