Traficomin dronerekisteri on avattu - dronetoimijan tulee rekisteröityä ja lennättäjän suorittaa teoriakoe

Drone_ilmassa_1Liikenne- ja viestintävirasto Traficom avasi 25. tammikuuta 2021 dronetoimijarekisterin.  Nyt lennättäjät voivat rekisteröityä ja ilmoittautua samalla verkkoteoriakokeeseen. Uudet yhteiseurooppalaiset dronesäännöt velvoittavat lähes kaikki dronekäyttäjät, niin harrastajat kuin ammattilaisetkin, rekisteröitymään, perehtymään dronejen lennättämiseen ja pääsääntöisesti suorittamaan kokeen.

Uusi EU-laajuinen dronelainsäädäntö tuli voimaan 31.12.2020. Se toi mukanana myös rekisteröitysmisvaatimuksen sekä teoriakoevaatimuksen. Suomessa soveltamista näiden osalta lykättiin vuoden 2021 alkupuolelle ilmenneiden teknisten ongelmien takia. Nyt dronerekisteri on siis avattu myös Suomessa, jonka lisäksi nyt on mahdollista ilmoittautua myös teoriakokeeseen.

”Olemme avanneet turvallisen rekisteröitymisjärjestelmän dronelennättäjille, ja Suomessa tehty poikkeus lentää ilman rekisteröitymistä loppuu helmikuun alusta alkaen. Suomessa dronekäyttäjillä on nyt velvollisuus rekisteröityä, kun aiemmin ilmoitusvelvollisuus on koskenut vain ammattilaisia. Lisäksi lennättäjien tulee pääsääntöisesti suorittaa teoriakoe verkossa ennen lennätyksen aloittamista”, kertoo tiiminvetäjä Patrik Söderström.

”Droneliikenne jatkaa kasvuaan koko ajan. Rekisteröityminen ja verkkokokeen suorittaminen edistävät toimintavarmuutta ja dronejen turvallista lennättämistä. Lennättäjän, ympäröivien ihmisten ja muun ympäristön sekä itse dronen turvallisuus ovat ehdottoman tärkeitä. Perehtyminen mahdollistaa turvallisen toiminnan, jonka pohjalta voi syntyä myös innovaatioita ja uusia dronepalveluita”, sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Dronerekisterin verkkopalvelu on kehitetty yhteistyössä Fintrafficin Lennonvarmistus Oy:n kanssa. Rekisteröitymisen ja kokeen pääsee tekemään droneinfo.fi-sivujen kautta SkyNavX-palveluportaalissa. 

Rekisteröintivaatimukset ulkopuolelle jäävät vain ne dronejen käyttäjät, jotka lennättävät alle 250 g painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä droneja, eikä niiden törmäyksessä ihmiseen saa aiheutua 80 joulea ylittävää kineettistä energiaa. Käytännössä kaikki kamerallisia tai muunlaisella henkilötietojen tallentamiseen kykenevällä anturilla varustettuja droneja lennättävät käyttäjät kuuluvat siis rekisteröinnin piiriin.

Uuteen sääntelyyn, rekisteröitymiseen ja teoriakokeeseen liittyvä tieto on myös koottu kyseiselle droneinfo.fi- sivustolle.

Traficom on tehnyt päätöksen sallia Suomessa dronejen lennättämisen toiminnan alakategorian A2 mukaisesti 1.4.2021 asti ilman valvotun lisäteoriakokeen suorittamista. A2-kategoriassa toimiakseen lennättäjällä tulee kuitenkin olla voimassa todistus A1- tai A3-verkkoteoriakokeen suorittamisesta ja ennen A2-kokeeseen osallistumista vaadittu käytännön harjoittelu suoritettuna.

Lue myös: