Suomi jatkaa osin vanhoilla dronesäännöillä - rekisteröintivaatimus voimaan vasta 31.1.2021 alkaen

Drone_1(päivittynnyt klo 16.05) Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ilmoitti siirtävänsä EU:n yhteisten dronesääntöjen täydellistä käyttöönottoa Suomessa. Traficom pyrkii toimillaan varmistamaan uuteen dronelakiin kiinteästi liittyvän dronetoimijarekisterin toimivuuden ja turvallisuuden. Suomessa siirretään vaatimusta rekisteröinnistä ja kauko-ohjaajan teoriakoevaatimuksesta tammikuun 2021 loppuun saakka.

Lentoposti.fi:n haastattelussa vielä 30. joulukuuta Traficomilla oltiin ottamassa uusi dronekäyttäjärekisteri käyttöön 31.12.2020 mennessä. Vuoden viimeisenä päivänä ilmailuviranomainen kuitenkin joutui pyörtämään suunnitelmansa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Liikennejärjestelmäpalvelu-yksikön drone-tiiminvetäjä Patrik Söderström kertoi 31. joulukuuta Lentoposti.fi:lle, että viranomaisen itse kehittämä rekisteriohjemisto ei yrityksistä huolimatta täyttänyt palvelun laadulta odotettuja kriteerejä. Työtä tehtiin vielä nyt torstaina, mutta peli jouduttiin lopulta viheltämään poikki.

Uuden EU-asetuksen käyttöönotto rekisteröitymisvelvoitteen sekä kauko-ohjaajan teoriakoevaatimuksen osalta siirtyy nyt 31. tammikuuta 2021 saakka. Aikalisän turvin on määrä varmistua palvelun laadusta. Alunperin Traficom tiedotti, että Suomessa jatkettaisiin tammikuussa 2021 vanhoilla dronesäännöillä, jota viranomainen tarkensi Lentoposti.fi:n asiasta tiedustellessa. Uusi EU-asetus on voimassa Suomessakin, mutta kansallisesti siirtymäaikaa otettiin rekisteröintivaatimuksen sekä kauko-ohjaajan pätevyyden osoittamisen osalta.

Käytännössä se tarkoittaa sitä ettei suomalainen dronetoimija voi rekisteröityä ja operoida dronella toisessa EU-maassa uuden EU-asetuksen mukaisesti. Mikäli jossain toisessa EU-jäsenvaltiossa vastaava rekisteripalvelu on kunnossa voisi tämän jäsenvaltion rekisteröimä dronelennättäjä kuitenkin saapua Suomeen lentämään uuden EU-asetuksen turvin.

Uudet yhteiseurooppalaiset dronesäännöt velvoittavat jatkossa kaikki droneja käyttävät, niin harrastajat kuin ammattilaisetkin rekisteröitymään, perehtymään dronejen lennättämiseen ja pääsääntöisesti suorittamaan kokeen.

Suomessa näiden rekisteröitymiseen ja kokeen suorittamiseen liittyvien asioiden käyttöönotto tapahtuu tammikuun lopussa ja siihen asti toimitaan vanhoilla dronesäännöillä.

"Haluamme varmistaa toimivan ja turvallisen rekisteröitymisjärjestelmän, minkä vuoksi päätimme siirtää käyttöönottoa. Kaikkien dronetoimijoiden kannalta on selvintä, että siirrämme rekisteröinnin ja kokeen suorittamismahdollisuuden käyttöönottoa kokonaisuutena eteenpäin", jatkoi Traficomin tiiminvetäjä Patrik Söderström.

Uuteen sääntelyyn ja tulevaan teoriakokeeseen voi valmistautua kuitenkin jo nyt Traficomin droneinfo.fi-sivustolla julkaistun koulutusmateriaalin avulla. Uudistus tuo lennätyskäytäntöihin joitain muutoksia, mm. sallittujen lennätysalueiden ja lentokorkeuden osalta, mutta perusasiat turvalliseen lennättämiseen säilyvät jatkossakin.

Päivitys kello 16.05: Täsmennetty alunperin Traficomin väärin tiedottamaa asiaa. Uusi EU-asetus on käytössä Suomessa ja siirtymäaikaa on otettu ainoastaan rekisteröintivelvoitteen ja kauko-ohjaajan pätevyysvaatimuksen osoittamisen kohdalta.

Lue myös aikaisemmat uutisemme uusista EU-laajuisista drone-säännöistä: