Miehittämättömien ilma-alusten käytölle minimisääntely - kilpailukykyä halutaan turvata

Aeroenvironment_PumaAE_1Liikenteen turvallisuusviraston Trafin määräyksellä on tarkoitus luoda minimisääntely, jolla mahdollistetaan RPAS-toiminnalle (Remotely Piloted Aircraft Systems) edulliset olosuhteet Suomessa. Määräyksellä säädellään miehittämättömien ilma-alusten käyttöä kaupallisessa toiminnassa. Ulkopuolelle jää lennokkien käyttö urheilu- ja harrastetarkoituksiin.

Trafin hankkeessa on kyse on kansallisesta määräyksestä. Maailmanlaajuisella tai Euroopan tasolla ei vielä ole olemassa yhdenmukaista miehittämättömiä ilma-aluksia (RPAS, Remotely Piloted Aircraft Systems tai UAV, Unmanned Aerial Vehicle) koskevaa lainsäädäntöä . Säädöstyö on kuitenkin käynnissä sekä EU:n että ICAO:n tasolla ja Suomi osallistuu aktiivisesti sen kehittämiseen.

 Destia_RPAS_Camflight8_1Nyt kehitettävällä määräyksellä pyritään luomaan minimisääntely, jolla mahdollistetaan RPAS-toiminnalle edulliset olosuhteet Suomessa huomioiden mm. kilpailukyky ja liikenteen innovaatioiden tukeminen sekä turvallisuus.

Määräyksellä luodaan edellytykset kokeiluille ja toiminnan kehittämiselle edistäen toimijoiden omaa turvallisuuskulttuuria sekä itsesääntelyä. Määräyksessä esitetyt toiminnan reunaehdot perustuvat riskiperusteiseen lähestymistapaan suhteellisuutta korostaen.

RPAS-toiminnan aloittamisesta tulee tehdä ilmoitus Trafille ennen sen aloittamista, mikä lisääviranomaisen seurantaa ja antaa edellytyksen muodostaa paremman kokonaiskuvan toiminnan laajuudesta ja laadusta. Tämä myös antaa viranomaiselle paremmat mahdollisuudet tavoittaa toimijat ja luoda suorat viestintäkanavat alalla, joka on voimakkaassa kehitysvaiheessa.

 SharperShape_RPAS_1Määräys koskee miehittämättömien ilma-alusten käyttöä kaupalliseen toimintaan. Sen ulkopuolelle jää lennokkien käyttö urheilu- ja harrastetarkoituksiin.

Trafi laatii RPAS-määräyksen sääntelyn keventämisen näkökulmasta minimisääntelynä. Sääntelyn tarpeellisuus tarkastellaan vaiheittain ja toimijoiden tarpeet huomioiden

Trafi vastaanottaa mahdollisia kommentteja käynnissä olevasta määräyshankepäätöksestä 6. maaliskuuta 2015 saakka.

Lue myös: