Taivaiden uusi tulokas RPAS/UAV -laite muodostaa yhä useammin uhan kaupalliselle lentoliikenteelle

Boeing_787_approach_1Matkustajakone oli lähellä törmätä miehittämättömään ilma-alukseen (UAV/RPAS) Varsovassa. Ohjaajat kertoivat etäisyyttä olleen noin 100 metriä. Englannin viranomaisten mukaan Airbus A320 puolestaan vältti UAV-törmäyksen Heathrow'lla vain kuudella metrillä. Myös suomalainen matkustajakone on joutunut turhan lähelle UAV:ta.

Ilmailuviranomaiset seuraavatkin nyt miehittämättömien ilma-alusten lisääntymistä liikenneilmailun käyttämässä ilmatilassa erittäin tarkasti.

Miehittämättömien ilma-alusten eli ns. RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) ja UAV (Unmanned Aerial Vehicle ) -laitteiden tulo taivaalle perinteisen ilmailun sekaan on kuitenkin väistämätöntä. Uudet laitteet ovat nostaneet esiin niiden aiheuttaman uhan perinteisille ilma-aluksille, niiden matkustajille sekä toimijoille maan pinnalla.

Raportteja vaaratilanteista ilmenee enenevissä määrin Euroopassa. Yhdysvalloissa kyse on jo lähes jokapäiväisestä ongelmasta. Valtaosa näistä tapauksista on käyttäjien ajattelemattomuutta mutta joukossa on myös tahallista toimintaa.

DJI_Phantom_2_Vision_Capricorn4049_wikimediaLisääntyvästi kyseessä ovat pienet moniroottoriset kuvauskopterit, joita saa jo muutamalla sadalla eurolla vähittäiskaupoista ja postimyynnistä. Sellaisten ostajilla ei monesti ole pidempiaikaisten lennokkiharrastajien tieto-taitoa ilmatilassa toimimisesta.

Yksi tuoreimpia vaaratilanteita sattui Lufthansan Embraer E195 -matkustajakoneelle Puolassa Varsovan lentokentällä 20. heinäkuuta. Lentäjät raportoivat havainneensa miehittömättömän ilma-aluksen lähestymisen aikana noin 2500 jalan korkeudessa. Etäisyyttä siihen oli alle 100 metriä. Matkustajakoneessa oli yli sata ihmistä.

Draganflyer_X4ES_1Ilmailuviranomaiset ympäri maailmaa tekevät parhaansa lentoturvallisuuden puolesta. Miehittömättömät ilma-alukset ovat olleet esillä Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n ja Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen FAA:n yhteisissä kokoontumisissa.

Asia on ollut esillä mm. kesäkuisessa EASA:n ja FAA:n Safety Symposium -kokoontumisessa. Aiheen toi erityisesti esille Englannin ilmailuviranomainen, jolle on kuluvan vuoden aikana raportoitu jo useita UAV/RPAS-laitteiden aiheuttamia vaara-tilanteita.

Pekka_Henttu_RPAS_1Niistä yksi pahimmista oli Lontoon Heathrowlla kesällä tapahtunut vaaratilanne, jossa Airbus A320-matkustajakone väisti miehittämättömän ilma-aluksen vain noin kuuden metrin etäisyydeltä.

"Seuraamme miehittämättömien ilma-alusten aiheuttamia vaaratilanteita erittäin tarkasti. Kyseessä on vakavasti otettava asia", kommentoi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu Lentoposti.fi:lle.

Toistaiseksi Trafi ei ole saanut raportteja sellaisista Suomessa tapahtuneista vaaratilanteista, joissa matkustajakone ja RPAS/UAV -laite olisivat olleet törmäyskurssilla. Miehittämättömän ilma-aluksen ja lentokoneen törmääminen voi johtaa esimerkiksi moottorivaurioon tai vielä vakavampiin seurauksiin.

Sen sijaan Hentun mukaan vuoden 2015 aikana on raportoitu yhdestä suomalaiselle ilma-alukselle sattuneesta läheltä piti -tilanteesta miehittämättömän ilma-aluksen kanssa.

Trafi_Drones_Henttu"Osa miehittämättömien ilma-alusten lennättäjistä ei välttämättä edes tiedosta luomaansa uhkaa. Osa tapauksista on kuitenkin täysin tietoista toimintaa ja niihin auttaa vain sääntely. Suomen rikoslaista löytyy kohta vakavan vaaran aiheuttamisesta", päättää Henttu.

Trafin valmistelema miehittämättömien ilma-alusten sääntelyä koskeva määräys palautui lausuntokierrokselta 19. kesäkuuta. Lausuntoja tuli kaikkiaan 51 ja niissä oli kaksi pääsuuntaa. Toinen oli liberaalia valmistelua puolustava kanta ja toinen vapaan toiminnan huolia esille tuova kanta.

Trafin tavoitteena on saada uusi määräys voimaan vielä tulevan syksyn aikana.

"Nyt käynnissä oleva työvaihe tulee olemaan vielä melkoisen aikaa vievä. Tällä hetkellä jokainen yksittäinen lausuntoja käydään läpi kohta kohdalta, parannusehdotuksia ja niiden toteuttamiskelpoisuutta arvioidaan. Jokaiseen konkreettiseen ehdotukseen pyritään kirjaamaan pieni palaute sen pohjalta mahdollisesti syntyneistä toimenpiteistä", kertoo Trafin RPAS-asioista vastaava johtava asiantuntija Jukka Hannola Lentoposti.fi:lle.

"Saaduista lausunnoista on löytynyt monia hyviä kehitysehdotuksia lopulliseen määräystekstiin. Tavoite on edelleen saada määräys voimaan tulevan syksyn aikana".

"Mikäli vaaratilannnetapauksissa on kyse ilkivallasta tai muuten vain välinpitämättömyydestä niin siihen ei toki auta hyväkään sääntely. Tietämättömyydestä johtuvia ongelmia puolestaan täytyy tulevaisuudessa pyrkiä vähentämään erittäin aktiivisen tiedottamisen ja teknisten ratkaisujen kautta. Alalle, niin ammatti- kuin harrastepuolellekin kun tulee myös monia, joilla ei ole mitään aikaisempaa ilmailukokemusta", analysoi Hannola.


Lentäjät tuntevat uuden tulokkaan tuomat riskit

FPA_Petri_Pitkanen"Miehittämättömät ilma-alukset muodostavat ison riskin niiden ollessa väärässä paikassa. Säännöt ja määräykset on hyvä saada kuntoon. Riskin tunnistaa ohjaamossa hyvin konkreettisesti, kun tälläinen ilma-alus tulee liian lähelle", kommentoi Suomen lentäjäliitto FPA:n turvatoimikunnan puheenjohtaja Petri Pitkänen Lentoposti.fi:lle.

Myös Pitkänen vahvisti Lentoposti.fi:lle suomalaiskoneelle Venäjällä sattuneen vaaratilanteen ja valotti tapahtumien kulkua.

Kyseinen vaaratilanne tapahtui Moskovan Sheremetjevoa lähestyvälle matkustajakoneelle. Sen ja RPAS-laitteen välillä oli tuolloin etäisyyttä vain alle 100 metriä.

FPA:n turvatoimikunnan puheenjohtaja Pitkäsen mukaan Trafin RPAS-sääntelyä koskeva määräys koskee lähinnä kaupallista ilmailua. Muita toimijoita ajatellen Pitkänen toivoo tarjolle riittävästi koulutusmateriaalia.

FPA_logo_1"Pelkkä määräysteksti ei riitä. Trafin RPAS-luonnoksen ilmailutermit, kuten lähialue eivät välttämättä avaudu kaikille toimijoille. Emme kuitenkaan kaipaa alalle mitään lentolupakirjan mukaisia vaatimuksia", avaa Pitkänen tilannetta.

"Mitä isompia laitteita käyttäjillä on niin sitä paremmin he ymmärtävät ympäristöään", päättää Pitkänen.


Todellinen uhka myös yleisilmailulle sekä sotilas- ja pelastustoiminnalle

TU_la_HN_1Matkustajalentoliikenteen lisäksi miehittämättömät ilma-alukset tuovat mahdollisia vaaratilanteita myös yleisilmailijoille, sotilasilma-aluksille sekä pelastushelikoptereille.

RPAS/UAV-laitteet muodostavat tunnistetun uhan myös puolustusvoimille. Ilmavoimat lentää harjoituksia Hornet- ja Hawk-kalustolla hyvinkin matalalla. Myös Maavoimat operoi matalilla korkeuksilla NH-90-helikoptereillaan. Suomessa viranomaispuolella helikopterikalustolla operoi myös Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivue.

Törmäys toiseen lentävään esineeseen ei ole toivottu lopputulos.

Finnhemms_FH30_lennollaTaivaan uudet tulokkaat voivat tuoda vaaraa myös pelastushelikoptereille, joita operoidaan Suomessakin seitsemästä eri tukikohdasta. Niillä lennetään kaupunkien yllä sekä hyvinkin syrjäisissä kohteissa.

Onnettomuuspaikan utelias kamerakopterin käyttäjä saattaakin aiheuttaa laitteellaan vaaratilanteen pelastustoimissa mukana olevalle helikopterille.

Kesäkuussa 2015 pelastusviranomaiset joutuivat keskeyttämään lentokoneilla tehtävät sammutustoimet Kalifornian metsäpaloalueella sinne ilmestyneiden UAV-laitteiden takia.


RPAS-laitteet toivat Suomeen uusia ilmailun kieltoalueita

Valtioneuvosto ilmoitti toukokuussa neljän uuden ilmailun kieltoalueen muodostamisesta Suomeen. Niiden avulla pyritään suojaamaan valtiollisia toimijoita RPAS/UAV -laitteilta.

Uudet P-alueet tulivat voimaan 28. toukokuuta 2015. Niistä kolme on Helsingissä ja yksi Naantalissa.

FAA_NoDroneZone_1Uudet kieltoalueet ulottuvat noin 150 metrin korkeuteen maan- tai merenpinnasta. Lentotoiminnan lisäksi myös miehittämätön ilmailu ja lennokit ovat kyseisillä alueilla kiellettyjä. 

Vastaavia kieltoalueita on käytössä myös muualla maailmassa. Yhdysvalloissa kieltoalue on käytössä mm. Washingtonin yläpuolella. USA:ssa lentokieltoalueita perustetaan usein myös suurien tapahtumien yläpuolelle.

(Lisää Suomen uusistakieltoalueista voi lukea mm. toukokuisesta uutisestamme: Helsingin ja Naantalin uudet P-lentokieltoalueet suojaavat valtiollisia toimijoita kamerakoptereilta )

päivitys klo 20.50: Lisätti Trafin johtavan asiantuntija Jukka Hannolan kommentit sekä tarkennettu RPAS-määräysluonnoksen jatkotoimia.

 Lue myös: