Suomen Ilmailumuseon johtaja vaihtuu - Pia Illikainen ottaa vetovastuun syyskuussa

image003Museonjohtaja Markku Kyyrönen siirtyy eläkkeelle vuoden 2018 päättyessä. Suomen Ilmailumuseosäätiön hallituksen nimeämänä uutena museonjohtajana aloittaa 1.9.2018 Pia Illikainen. Hän aloitti Ilmailumuseolla kesällä 2015 asiakaspalvelupäällikkönä.

Markku Kyyrönen tuli säätiön palvelukseen keväällä 2012 tehtävänään museon uudistushankkeen käynnistäminen. Museonjohtajana hän aloitti vuoden 2013 alusta. Kyyrösen aikana museossa on toteutettu lukuisia uudistuksia ja panostettu paljon muun muassa vaikuttavuuteen. Näkyvimpänä esimerkkinä museon viime vuosien aktiivisesta ja ennakkoluulottomasta toiminnasta on kesällä 2017 järjestetty Kaivopuiston lentonäytös.

KAS_RA_MKyyronenIlmailumuseo on saavuttamassa pitkäaikaisen tavoitteensa asianmukaisista ja riittävän suurista toimitiloista. Sijainti lentoasema-alueella mahdollistaa maailmanluokan museokonseptin toteuttamisen yhdessä nykyisten ja uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeessa odotetaan ratkaisevia päätöksiä vielä lähikuukausien aikana.

Kyyrönen tuleekin loppuvuoden ajan keskittymään hankkeen organisointiin, toteutusvaiheen suunnitteluun ja uuden museonjohtajan perehdyttämiseen.

Ilmailumuseo_entrance_1Pia Illikainen (FM) on työskennellyt Ilmailumuseon asiakaspalvelupäällikkönä kesästä 2015. Hän on vastannut myös museon viestinnästä ja vaikuttanut siten suuresti museon viime vuosien menestykseen. Illikaisella on vahva luottamus museon uudistumiskykyyn myös edessä olevien suurten muutosten yli.

”Meille on aukeamassa ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää ammattitaito-amme, verkostojamme ja rohkeuttamme tarttua tilaisuuteen. Museossa on tehty Markun johdolla valtavasti työtä, jolla on rakennettu vahva pohja tuleville muutoksille. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin”, toteaa Illikainen.