Suomen Ilmailuopisto keskeytti lentokoulutuksen - teoriakoulutus jatkuu edelleen

SIO_DA42_rivi_1Lentäjiä kouluttava Suomen Ilmailuopisto on keskeyttänyt lentokoulutuksensa koronaviruspandemian seurauksena. Teoriaopetusta annetaan edelleen ja sen osalta käyttöön otetaan uusia työmenetelmiä. Lentokouluksen mahdollista uudelleen käynnistämistä  selvitetään aktiivisesti.

Porissa toimiva Suomen Ilmailuopisto keskeytti lentokoulutuksensa, kun opetusministeriö määräsi oppilaat pois kaikista oppilaitoksista. Määräyksen myötä opiskelijoiden piti poistua lentokoulun tiloista jo viime viikolla. Sittemmin määräyksen sisältöä on hieman helpotettu.

SIO_DA42_Siivonen"Meillä on parhaillaan koulutuksessa neljä kurssia, joilla on kaikkiaan noin 80 oppilasta eri koulutusvaiheissa", kertoo Suomen Ilmailuopiston johtaja Juha Siivonen.

Ilmailuopistolla on jatkettu teoriaopiskelua jossain määrin ohjattuna. Oppilaille on annettu materiaalia erilaisiin tehtäviin ja parhaillaan siirrytään nopealla aikataululla digitaalisten työkalujen käyttöön teoriaopintojen osalta.

"Seuraamme tilannetta lentokoulutuksen uudelleenkäynnistämiseksi aktiivisesti", toteaa Siivonen lentokoulutuksen jatkamisesta.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, että yksikään Suomen Ilmailuopiston opiskelija tai työntekijä olisi saanut koronavirustartuntaa. Ilmailuopisto ilmoitti 13. maaliskuuta, ettei se ota toistaiseksi vastaan ulkomaisia asiakkaita sekä pyrkivänsä minimoimaan matkustukset ulkomaille.

Tilanteen pitkittyessä voi tulla vaikutuksia myös kurssien kestoon, jolla ei nykytilanteessa todennäköisesti ole suurta merkitystä. Edellinen lentäjäkurssi SIO31 valmistui Porista helmikuun lopulla. Kyseisellä kurssilla oli oppilaita kaikkiaan 23. Kaikkiaan Suomen Ilmailuopistolta on valmistunut arviolta noin 150 lentäjää, jotka odottavat pääsyä töihin.

Yksityiset lentokoulut kuten Patria Pilot Training ja Salpauslento jatkavat ainakin toistaiseksi lentokoulutuksen antamista oppilailleen.